1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Toelating van graad 12-leerders met voorwaardelike of geen matrikulasie-endossement tot die Fakulteit Opvoedkunde : Universiteit van Pretoria : research and review article

Volume 21, Issue 3
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

<b>Admission of grade 12 learners with provisional or no matriculation endorsement to the Faculty of Education at the University of Pretoria</b> <br>A number of variables are taken into account when decisions are taken regarding acceptance or non-acceptance of students to universities and other tertiary institutions. Recent changes in South African society have compelled tertiary institutions to think innovatively about their nature and aims. This article looks at this challenge by investigating the achievement of so-called senate discretionary students (id est, students with either provisional or no matriculation endorsement, who were given permission by the senate to enrol) in the Education Faculty at the University of Pretoria. It is clear that these students' m scores are fairly accurate predictors of achievement at university. However, care should be taken not to exclude certain students on account of insufficient m scores.Furthermore, it seems as the practice of excluding students on account of insufficient admission test scores should be viewed with extreme caution and empathy.

'n Aantal veranderlikes word in berekening gebring wanneer besluite geneem word rakende die toelating al dan nie van studente tot universiteite en ander tersiêre inrigtings. Onlangse veranderings in die Suid-Afrikaanse samelewing het tersiêre inrigtings genoodsaak om innoverend oor hul eie aard en doelstellings te dink. Die onderhawige artikel ondersoek hierdie uitdaging deur te kyk na die prestasie van sogenaamde senaatdiskresionêre studente (d.w.s studente met óf voorwaardelike óf geen matrikulasie-endossement, aan wie die senaat toestemming verleen het om in te skryf) aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria. Dit blyk dat studente se M-tellings redelik akkurate voorspellers is van universiteitsukses, maar dat gewaak behoort te word teen die uitsluiting van bepaalde studente op grond van hul M-tellings. Dit wil ook voorkom of die praktyk om studente op grond van ontoereikende toelatingstoetspunte uit te sluit van universiteitstudie met groot omsigtigheid en deernis gehanteer behoort te word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/21/3/EJC20312
2002-09-01
2020-08-06

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error