1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Die genetiese verbetering van wyndruifkultivars en wyngisrasse vir 'n markgerigte wynbedryf : nuwe benaderings tot die oeroue kuns van wynbereiding : research and review article

Volume 22, Issue 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Die groeiende gaping tussen wynproduksie en wynverbruik, die verskuiwing van verbruikersvoorkeure vanaf basiese kommoditeitswyn na topgehaltewyn en die uitmergelende mededinging wat ekonomiese globalisering meebring, vereis 'n totale omwenteling in die magiese wonderwêreld van wyn. In die proses om die wynbedryf van 'n produksiegedrewe bedryf na 'n markgerigte onderneming te transformeer, word daar, onder andere, toenemend op biotegnologiese innovasie gereken om die wynbedryf met 'n kwantumsprong oor die formidabele markuitdagings van die 21&lt;sup&gt;ste&lt;/sup&gt; eeu te lanseer. Markgerigte ontwerpersdruifkultivars en -wyngisrasse word tans met chirurgiese presisie geneties geprogrammeer vir die kostemededingende produksie van hoë gehalte druiwe en wyn met relatief minimale insette en 'n lae omgewingsimpak. Ten opsigte van wingerdbiotegnologie behels dit die daarstelling van strestolerante en siekteweerstandbiedende <i>Vitis vinifera</i>-variëteite met verhoogde produktiwiteit, doeltreffendheid, volhoubaarheid en omgewingsvriendelikheid, veral betreffende plaag- en siektebeheer, waterverbruiksdoeltreffendheid en druifgehalte. Met betrekking tot wyngisbiotegnologie val die klem op die ontwikkeling van <i>Saccharomyces cerevisiae</i>-rasse met verbeterde gistings-, prosesserings- en biopreserveringsvermoëns, en kapasiteite vir die verhoging van die heilsaamheid en sensoriese kwaliteit van wyn. Die suksesvolle kommersialisering van transgeniese druifkultivars en wyngiste hang van 'n menigte wetenskaplike, tegniese, veiligheids-, etiese, wetlike, ekonomiese en bemarkingsfaktore af, en daarom sal dit dwaas wees om oor die kort termyn hoë verwagtings te koester. In die lig van die fenomenale potensiële voordele van pasgemaakte druifvariëteite en gisrasse, sal dit oor die lang termyn ewe selfvernietigend wees indien hierdie strategies belangrike "lewensversekeringspolis" nie deur die wynbedryf uitgeneem word nie. Hierdie oorsig lig die belangrikste voorbeelde uit waarvolgens <i>V. vinifera</i>-druifvariëteite en <i>S. cerevisiae</i>-wyngisrasse tans geneties met chirurgiese presisie op die basis van markaanvraag ontwerp word vir die koste-effektiewe, volhoubare en omgewingsvriendelike produksie van gesonde, topgehalte druiwe en wyn.

<b>The genetic improvement of grapevine cultivars and wine yeast strains : Novel approaches to the ancient art of winemaking</b> <br>The widening gap between wine production and wine consumption, the shift of consumer preferences away from basic commodity wine to top quality wine, and the gruelling competition brought about by economic globalisation call for a total revolution in the magical world of wine. In the process of transforming the wine industry from a production-driven industry to a market-orientated enterprise, there is an increasing dependence on, amongst others, biotechnological innovation to launch the wine industry with a quantum leap across the formidable market challenges of the 21&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; century. Market-orientated designer grape cultivars and wine yeast strains are currently being genetically programmed with surgical precision for the cost-competitive production of high quality grapes and wine with relatively minimal resource inputs and a low environmental impact. With regard to Grapevine Biotechnology, this entails the establishment of stress tolerant and disease resistant varieties of <i>Vitis vinifera&lt;/i&gt; with increased productivity, efficiency, sustainability and environmental friendliness, especially regarding improved pest and disease control, water use efficiency and grape quality. With regard to Wine Yeast Biotechnology, the emphasis is on the development of <i>Saccharomyces cerevisiae&lt;/i&gt; strains with improved fermentation, processing and biopreservation abilities, and capacities for an increase in the wholesomeness and sensory quality of wine. The successful commercialisation of transgenic grape cultivars and wine yeasts depends on a number of scientific, technical, safety, ethical, legal, economic and marketing factors, and it therefore will be unwise to entertain high expectations in the short term. However, in the light of the phenomenal potential advantages of tailor-made grape varieties and yeast strains, it would be equally self-destructive in the long term if this strategically important "life insurance policy" is not taken out by the wine industry. This overview highlights the most important examples of the way in which <i>V. vinifera&lt;/i&gt; grape varieties and <i>S. cerevisiae&lt;/i&gt; wine yeast strains are currently being designed with surgical precision on the basis of market demand for the cost-effective, sustainable and environmentally friendly production of healthy, top quality grapes and wine.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/22/1/EJC20322
2003-03-01
2020-08-14

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error