1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Die verbindings en biologiese aktiwiteit van : research and review article

Volume 25, Issue 3
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Die bogrondse dele en vrugte van <I>Thamnosma africana&lt;/I&gt; is ontleed vir chemiese bestanddele. Die vlugtige olie van <I>T. africana&lt;/I&gt; is verkry deur stoomdistillasie van die blare, blomme en takkies, en deur middel van GC-MS gekarakteriseer. Die olie is vir biologiese aktiwiteit teen <I>E. coli, B. subtilis&lt;/I&gt; en <I>S. aureus&lt;/I&gt; getoets en het <I>B. subtilis&lt;/I&gt; en <I>S. aureus&lt;/I&gt; teen 0.1% verdunning geïnhibeer. Die olie was ook aktief in mikromolare konsentrasies teen <I>Plasmodium falciparum</I>. Chromatografiese skeiding van die etielasetaatekstrak van die bogrondse dele het twee metoksipsoralenisomere (xanthotoxin en bergapten) en 6-(1´,2´-dihidroksi-3´-metiel-3´-buteniel)-7- metoksichromen-2-oon (thamnosmonin) opgelewer. Die epoksied van thamnosmonin, 6-(1´,2´-epoksi-3´- metielbut-3´-en-1´-iel)-7-metoksichromen-2-oon (thamnosmin), en metiel-p-isopentenieloksisinnamaat is uit die heksaanekstrak van die vrugte geïsoleer, terwyl nog ´ furanokumarien, 4, 9-dimetoksi-7H-furo[3, 2-g]bensopiran-7-oon (isopimpinellin) uit´ dichloormetaanekstrak van die bogrondse dele geïsoleer is. End

<B>The compounds and biological activity of <I>Thamnosma africana</I></B><BR>The aerial parts and fruits of <I>Thamnosma africana&lt;/I&gt; were investigated for chemical compounds present in them. The volatile oil of <I>T. africana&lt;/I&gt; was prepared by hydrodistillation of leaves, flowers and stems, and characterized by GC-MS. The oil was tested for antimicrobial activity on cultures of <I>E. coli, B. subtilis&lt;/I&gt; and <I>S. aureus</I>, and found to inhibit <I>Bacillus subtilis&lt;/I&gt; and <I>Staphylococcus aureus&lt;/I&gt; at 0.1% dilution. The oil was also active against <I>Plasmodium falciparum&lt;/I&gt; in micromolar concentrations. Chromatographic separation of the ethyl acetate extract of the aerial parts yielded two isomers of methoxypsoralen (xanthotoxin and bergapten) and 6-(1´,2´-dihydroxy-3´-methyl-3´-butenyl)-7-methoxychromen-2-one (thamnosmonin). The epoxide of thamnosmonin, 6-(1´,2´-epoxy-3´-methylbut-3´-en-1´-yl)-7-methoxychromen-2-one (thamnosmin), and methyl p-isopentenyloxycinnamate were isolated from the hexane extract of the fruits, while another furanocoumarin, 4, 9-dimethoxy-7H-furo[3, 2-g]benzopyran-7-one (isopimpinellin) was isolated from a dichloromethane extract of the aerial parts. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/25/3/EJC20387
2006-09-01
2019-08-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error