1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Standaard residensiële vloedskadefunksies vir Suid- Afrikaanse toestande : research and review article

Volume 26, Issue 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Ramprisikobestuur is 'n integrale deel van 'n wetenskaplike benadering om rampe te bestuur. Dit verwys na geïntegreerde, multisektorale, multi-dissiplinêre, organisatoriese en operasionele beplanningsprosesse en vaardighede om rampe te versag. Toepassing van die benadering vereis dat ramprisiko-analise onderneem moet word, vir welke doel vloedskadefunksie benodig word in geval van vloedrampe. 'n Vloedskadefunksie verbeeld wiskundig, tabellaries of grafies die verwantskap tussen vloedkenmerke soos diepte en / of vloeisnelheid van vloedwater en die skade aan 'n spesifieke grondgebruik. Navorsing wat aan die Universiteit van die Vrystaat gedoen is, het die waarde van standaard residensiële vloedskadefunksies beklemtoon, asook die noodsaaklikheid dat die inligting daarin vervat bygehou moet word, om te verseker dat dit eietydse gebruikswaarde behou. Hierdie artikel fokus op die bywerking van standaard vloedskadefunksies.


Disaster risk management is an integral part of a scientific approach to disaster management. It refers to integrated, multi-sectoral, multi-disciplinary, organizational and operational planning processes and skills to mitigate disasters. Application of the approach necessitates disaster risk analysis, requiring flood damage functions in the case of floods. A flood damage function can be described mathematically, tabularly or graphically and refers to the relationship between flood characteristics like depth and / or speed of floodwater and flood damage to a specific land use type. Research conducted at the University of the Free State indicated the value of standard residential flood damage functions and the necessity for periodic updating to secure contemporary relevance. This article focuses on updating of the latter.
The article starts with an introduction to put the development, use and maintenance of standard residential flood damage functions in context with regard to the latest views on disaster risk management, risk assessment, disaster management legislation in South Africa and a computer model TEWA, in which the flood damage functions are used. Aspects that can affect flood damage are briefly discussed, followed by sections on the development and upgrading of structural flood damage functions for formal housing as well as functions for determining damage to housing contents. The development of residential flood damage functions that can be applied nationally forms the main part of the paper and is followed by a brief summary statement.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/26/1/EJC20402
2007-03-01
2020-07-05

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error