1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Die invloed van gesondheidsopvoeding op die prevalensie van skistosoombesmettings by leerders in 'n skistosoomendemiese gebied in die Limpopoprovinsie : research and review article

Volume 27, Issue 2
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract


During this study selected direct and indirect educational methods were evaluated as a means of decreasing the prevalence of schistosome infections in school children living in a schistosome endemic area. Two direct (puppet show and flip chart) and three indirect (notice board, poster and education via parents or guardians) educational methods were evaluated. Schistosome infected learners were identified by means of parasitological methods, their knowledge concerning schistosomiasis was tested in a questionnaire and information regarding water and sanitation facilities at their disposal was collected. Local health authorities facilitated treatment for this disease, while local teachers were involved in conveying the various educational programmes. A noticeable increase in the learner's knowledge regarding schistosomiasis was evident after only two educational opportunities, while a significant decrease in the cumulative prevalence of infection was recorded during the investigation among all the groups receiving education. Statistical analyses revealed that the puppet show, flipchart and poster were the most effective methods used to lower the prevalence of infection, while involving parents or guardians in the process proved to be the least effective method employed during the study.

In hierdie studie is geselekteerde direkte en indirekte onderrigmetodes geëvalueer ten opsigte van hulle potensiaal om die prevalensie van skistosoombesmettings by skoolgaande kinders, woonagtig in 'n landelike omgewing in 'n skistosoom-endemiese gebied, te verlaag. Twee direkte (poppekas en blaaibord) en drie indirekte (plakkaat, kennisgewingbord en onderrig via ouers of voogde) onderrigmetodes is geëvalueer. Skistosoombesmette leerders is met behulp van parasitologiese metodes geïdentifiseer en aan 'n vraelys in hul moerdertaal onderwerp om onder andere op hoogte van hulle kennis ten opsigte van skistosomose te kom en te bepaal hoe die infrastruktuur tot hulle beskikking wat water en sanitasie betref, daar uitsien. Leerders is met behulp van plaaslike gesondheidspersoneel vir die siekte behandel en daarna op verskeie geleenthede in samewerking met plaaslike onderwysers aan die verskillende onderrigmetodes blootgestel. 'n Aansienlike toename in die leerders se kennis aangaande skistosomose is reeds na die tweede onderrigsessie waargeneem. Ten spyte van die feit dat die leerders in 'n skistosoom-endemiese gebied woonagtig was, het slegs 2% die siekte met 'n natuurlike waterhabitat soos 'n rivier geassosieer. Daar is verder gevind dat relevante amptelike strukture soos klinieke, geneeshere en skole byna geen rol speel in die verskaffing van inligting van wat die siekte behels en hoe dit oorgedra word nie. Betekenisvolle afnames in die kumulatiewe prevalensie van besmetting het by al die groepe, wat aan die onderskeie onderrigmetodes blootgestel was gedurende die ondersoek, voorgekom, wanneer dit met die kontrolewaarde waar die leerders geen onderrig ontvang het nie, vergelyk is. Statistiese vergelykings tussen die verskillende onderrigmetodes het getoon dat die poppekas, blaaibord en plakkaat die effektiefste was om die prevalensie te verlaag, terwyl die gebruik van ouers of voogde die minste effektief was. Alhoewel die kumulatiewe prevalensie van besmetting by laasgenoemde metode ook betekenisvol van die kontrolegroep verskil het, was bykans 50% van die "leerkragte" na een jaar nie meer betrokke nie en wil dit voorkom asof bemagtiging van plaaslike inwoners omskistosomose te help bekamp, soos in hierdie studie gepoog is, nie veel potensiaal inhou nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/27/2/EJC20427
2008-06-01
2020-07-03

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error