1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Fasiliteitebestuur : strukturering van 'n kennisraamwerk vir voortgesette en tersiêre opleiding in Suid-Afrika : navorsings- en oorsigartikels

Volume 29, Issue 3
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Wêreldwyd vind die ontwikkeling van eiendom en infrastruktuur, as deel van die vasteinvesteringsproses en welvaartskepping, onverpoosd plaas. Ter ondersteuning van voorgaande is daar 'n groot aantal hoogsgeskoolde bouomgewing- professionele praktisyns soos ingenieurs, argitekte, bourekenaars, konstruksiebestuurders, stads- en streekbeplanners, landmeters, ens. Opvallend is die afwesigheid van 'n internasionaal erkende dissipline (fasiliteitebestuur) van dieselfde aansien, wat aangewese is om die bestuur en optimale benutting van die voortdurende groei in die kollektiewe investering in die produkte (geboue, ingenieurswerke en infrastruktuur) van die bouomgewing te hanteer. Die term "fasiliteitebestuur" het na bewering gedurende die 1970's in gebruik gekom in die Verenigde State van Amerika toe 'n fasiliteitebestuursinstituut tot stand gekom het. Die eerste fasiliteitebestuurkonferensie het gedurende 1989 plaasgevind in Washington DC. Die gebrek aan 'n goed ontwikkelde fasiliteitebestuurprofessie manifesteer in die skrikwekkende tempo waarteen infrastruktuur en geboue in Suid-Afrika verval. Die probleem wat aangespreek moet word is eerstens om vanuit die huidige praktyk van fasiliteitebestuur 'n kennisraamwerk saam te stel, en tweedens om die resultate om te skakel in toepaslike voortgesette en tersiêre onderwysprogramme om die tekortkominge in Suid-Afrika aan te spreek. Navorsing is derhalwe onderneem om sodanige programme te struktureer. Die metodologie wat gebruik is, het 'n omvattende literatuurstudie en drie kwantitatiewe en kwalitatiewe dataversamelingsopnames behels. Laasgenoemde is uitgevoer deur fasiliteitebestuurpraktisyns, die waarskynlikste begunstigdes, te betrek. Die resultate van hierdie navorsing het beslag gevind in die verryking van 'n bestaande voortgesette onderwysprogram, sowel as die instelling van 'n driejaar tersiêre opleidingsprogram aan die Universiteit van die Vrystaat.


Globally the development of property and infrastructure, being part of the creation of fixed investment and wealth, is taking place unabated. In support of this process is a multitude of highly skilled built environment professionals such as engineers, architects, quantity surveyors, construction managers, town and regional planners, land surveyors, etc. The absence of a universally acknowledged profession of the same standing, designated to manage and optimise the utilisation of the ever-compounding fixed investments in the products of the collective built environment (buildings, engineering structures and infrastructure), is observed. In practice it manifests itself in the attempts, by the previously mentioned professionals and others, to cast themselves into the role of facilities managers. Of concern is the resultant diverse group of "facilities management" practitioners, sometimes without basic built environment education, often lacking any noteworthy specialised education or experience. For obvious reasons, the more developed a country, the more evident it becomes that a specific facilities management profession is taking root and is practised at various managerial levels. The term "facilities management" reportedly came into use in the United States of America during the 1970's when a Facility Management Institute was founded in the USA and the first known formal symposium was held in Washington DC in 1989. Although perhaps lacking some of the prestige associated with other professions, there are reasons to believe that facilities management is in the process of becoming a driving force, not only in the scientific management and optimisation of fixed assets, but as a knowledge-based initiator of development in the built environment. The lack of a highly developed facilities management profession manifests itself in the alarming rate at which infrastructure and buildings are deteriorating in South Africa.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/29/3/EJC20480
2010-09-01
2020-08-07

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error