1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Afrikaans as 'n komplekse netwerk : die woordkovoorkomsnetwerke van woorde in André P. Brink se in Afrikaans, Nederlands en Engels : oorspronklike navorsing

Volume 35 Number 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173
USD

 

Abstract

Taal word reeds sedert De Saussure as 'n sisteem benader, en onlangs is die teorie van komplekse sisteme ook binne die taalkunde toegepas. Komplekse sisteme kan egter ook as komplekse netwerke gemodelleer word, en daar is reeds 'n verskeidenheid studies in die buiteland onderneem wat ondersoek instel na die netwerkstruktuur van taal. Die huidige studie volg in die voetspoor van oorsese studies en ondersoek die netwerkstruktuur van Afrikaans deur 'n woordko-voorkomsnetwerk te ontleed, soos saamgestel uit André P. Brink se roman . Skakelverspreidingspatrone en die kleinwêreldfenomeen word ondersoek en vergelyk met die Engelse en Nederlandse vertalings van dié roman. Die huidige studie verteenwoordig die eerste netwerkstudie in Afrikaans, en maak eerstens gebruik van Erdós en Rényi se lukrake netwerkmodel, sowel as Barabási en Albert se skaalvrye netwerkmodel, om aan te toon dat die skakelverspreidingspatrone in 'n woordkovoorkomsnetwerk van Afrikaans beter volgens Barabási en Albert as volgens Erdós en Rényi se netwerkmodel beskryf word. Verder word gebruik gemaak van die metode soos voorgestel in Humphreys en Gurney om kleinwêreldsheid (S) presies te kwantifiseer in die Afrikaanse teks, maar ook in die Engelse en Nederlandse vertalings. Met 522 ≤ ≤ 797 word aangedui dat Afrikaans, Engels en Nederlands al drie duidelike kleinwêreldnetwerke is. Voorstelle word ook vir verdere navorsing gemaak.


Language has already been approached as a system since De Saussure, and recently the theory of complex systems has been applied within Linguistics as well. Complex systems, however, can also be modelled as complex networks, and a variety of studies investigating the network structure of language have already been undertaken worldwide. The current study follows in the footsteps of overseas studies and investigates the network structure of Afrikaans by analysing a word co-occurrence network compiled from André P. Brink's novel . Link distribution patterns and the small-world phenomenon are investigated and then compared to the English and Dutch translations of this novel. The current study represents the first network study of Afrikaans. Firstly, the random network model of Erdós and Rényi and the scale-free network model by Barabási and Albert are used to indicate that the link distribution patterns in a word co-occurrence network of Afrikaans are better described according to the network model of Barabási and Albert than by that of Erdós and Rényi. Furthermore, the method proposed by Humphreys and Gurney to define smallworldedness (S) was used to quantify this phenomenon for the Afrikaans, as well as English and Dutch versions of the text. With 522 ≤ ≤ 797, it is indicated that Afrikaans, English and Dutch are all clearly small-world networks. Suggestions are also made for further research.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/35/1/EJC196037
2016-01-01
2019-08-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error