1887

Bureau of the WAT

The WAT is a lexicographic unit was founded in 1926 and is situated in Stellenbosch. Its main function is the compilation of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal (Dictionary of the Afrikaans Language), a comprehensive explanatory dictionary, the only such dictionary in Afrikaans. The WAT publishes the specialist journal Lexikos.

Die WAT is 'n leksikografiese eenheid wat sedert 1926 bestaan en op Stellenbosch gehuisves word. Die kernfunksie is die samestelling van die WAT, 'n omvattende, verklarende woordeboek wat die enigste volledige dokumentering van Afrikaans is. Die WAT publiseer die leksikografiese vaktydskrif Lexikos.

1 Results

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error