1887

oa Codicillus - Promoting minority rights in the context of economic, social and cultural rights in South Africa

Volume 43, Issue 1
  • ISSN : 0010-020X

 

Abstract

Ukuthuthukisa amalungelo abantu abayidlanzana esimeni samalungelo ezomnotho, awezokuhlalisana kanye nawezamasiko eNingizimu Afrika.


Kulo mbhalo, umbhali uxoxa ngokuthuthukiswa kwamalungelo abantu abayidlanzana eNingizimu Afrika mayelana nesimo sezomnotho, ezokuhlalisana kanye nezamasiko. Uthi incazelo eqculisayo ngabay'glanzana isantuleka' futhi nokuntuleka kwencazelo leyo, kunemiphumela ethinta imicabango okusetshenzelwa phezu kwayo ngalokho okwenziwayo. Uthi amalungelo abantu abayiglanzana okungwe ezenkolo, ezolimi nawezamasiko kumele afakwe emingceleni yamalungelo ezokuhlalisana nawezomnotho. Ngokomthethosisekelo waseNingizimu Afrika, isigaba 31, sibheka amalungiselelo okuthi abantu abangamalungu omphakathi othile kwezamasiko, ezenkolo noma ezolimi akumele benqatshelwe ilungelo lokuthokozela amasiko abo, lokulandela inkolo yabo nelokusebenzisa ulimi lwabo. Ngaphezu kwalokho, iSahluko 9 somthethosisekelo svumeia ucuverwa kwe iKhomishani yokuGqugquzelwa nokuVikelwa kwamaLungelo eMiphakathi kwezaMasiko, ezeNkolo nezoLimi.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/codi/43/1/EJC27388
2002-05-01
2018-09-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error