1887

n Communicatio : South African Journal of Communication Theory and Research - The ontic interconnectedness and interdependence of language and communicative actions : communication, cultural and media studies

Volume 32, Issue 1
  • ISSN : 0250-0167

Abstract

'n Ontleding van die samehang van verskillende funksionele domeine in die werklikheid ontsluit die moontlikheid om rekenskap te gee van die meersinnigheid van terme en maak dit moontlik om die alsydige sin van taal en kommunikatiewe handelinge te ontleed - soos wat dit ingebed is in die integrale sin-samehang van die werklikheid. Daarom is die sentrale fokus van hierdie opvolg-artikel gerig op die interafhanklike aard van kommunikatiewe (d.i. sosiaal-ontslote) taalgebruik. Nadenke oor die problem van eenheid en verskeidenheid begelei die blootlegging van die dualisme in Habermas se seining en die beoordeling van die definisie van kommunikasie in terme van die idee van 'n oordrag of (mede)deling van betekenis. Kern-idees van Saussure, Derrida en Habermas word in verband gebring met die veranderlikheid en onveranderlikheid van die teken alvorens die onderskeiding tussen entiteit en funksie toegepas word op die kondisies vir en inter-funksionele verbindings waarin taal en kommunikatiewe handelinge ingebed is. Hierdie benadering maak 'n bespreking van die veelsydige samehang waarin kommunikatiewe handelinge gevoeg is moontlik. Aan die einde word dar in die lig van die onderskeid tussen beginsels en die toepassing (positivering) daarvan oorgegaan tot 'n vlugtige beoordeling van konvensie, konstruksie en die indee van autonomie.

An analysis of the interconnectedness of different functional domains within reality opens up the possibility to account for the multivocality of terms and for an analysis of the multifaceted meaning of language and communicative actions - their intertwinement with the integral meaningcoherence of reality. Therefore, the focus of this follow-up article is directed at the interdependent nature of communicative (i.e., socially disclosed) language use. Reflection on the problem of unity and diversity guides the discernment of the dualism present in Habermas's view and the assessment of the definition of communication in terms of the idea of a transition and/or sharing of meaning. Crucial ideas of Saussure, Derrida and Habermas are related to the mutability and immutability of the sign before the significance of the distinction between entity and function is applied to the conditions for and inter-functional connections of language and communicative actions. A discussion of the multifaceted coherence in which communicative actions are embedded subsequently receives attention. Finally, in view of the distinction between principles and their application (form-giving, positivisation) conventions, construction and the idea of autonomy are briefly assessed.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/commu/32/1/EJC27861
2006-01-01
2019-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error