1887

oa De Jure - Regional harmonisation of international sales law accession to the CISG and the importance of uniform interpretation of the CISG

Volume 47, Issue 2
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract

The main criterion for evaluating the success of any instrument purporting to bring about international or regional harmonisation of legal norms within a certain field is the degree to which this instrument enhances certainty in the particular field.


A method of harmonising law employed frequently over the past several decades is the international convention. There are advantages and disadvantages to harmonising or unifying substantive law conventions. The main advantage is the fact that a contracting state is under an international law obligation to give effect to an international convention and it would require all contracting states to adapt their domestic law to comply with this obligation. This clearly promotes international or regional harmonisation of substantive law in a certain field. It is in this context that the adoption of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) by all SADC states is supported in order to effect regional harmonisation of international sales law.


Internasionale unifisering of harmonisering van substantiewe reg is in die afgelope paar dekades primêr deur middel van internasionale verdrae teweeggebring. In die veld van internasionale koopkontrakte vir roerende goedere, is die Weense Koopverdrag 'n invloedryke internasionale verdrag wat die internasionale unifisering van die reg in dié veld ten doel het. Unifisering of harmonisering van substantiewe reg by wyse van 'n internasionale verdrag kan egter slegs bewerkstellig word indien die verdrag eenvormig in die verskillende lidlande geïnterpreteer word. Artikel 7(1) van die Weense Koopverdrag is die verdrag se interpretasieklousule en vereis dat, eerstens, die internasionale karakter van die Weense koopverdrag, tweedens, die noodsaaklikheid daarvan om eenvormigheid van die verdrag se toepassing na te streef en derdens, die behoud van goeie trou in internasionale handel, in die interpretasie van die verdrag in ag geneem moet word. Die eerste interpretasievoorskrif het tot inhoud dat daar aan die verdrag se bepalings 'n outonome betekenis geheg moet word - sonder verwysing na regskonsepte en instellings van nasionale jurisdiksies. Die tweede interpretasievoorskrif bevestig die feit dat eenvormige toepassing van die verdrag slegs by wyse van eenvormige interpretasie van die verdragsbepalings bewerkstellig kan word. In hierdie verband is dit van kardinale belang dat jurisdiksies in die interpretasie van die verdrag se bepalings, interpretasies van ander jurisdiksies in ag neem. Op die wyse ontstaan daar 'n internasionale gesprek ten aansien van die interpretasie van die verdrag wat eenvormige interpretasie bevorder. Daar bestaan verskeie omvattende elektroniese databasisse waarop nasionale Weense Koopverdraguitsprake beskikbaar gestel word en hierdie feit maak dit daagliks makliker vir nasionale howe om relevante uitsprake van ander jurisdiksies in ag te neem. Die derde interpretasievoorskrif in artikel 7(1) vereis dat die verdrag se bepalings op so 'n wyse geïnterpreteer moet word dat die toepassing van die bepalings tot redelike en billike resultate lei. In lig van die feit dat artikel 7(1) van die Weense Koopverdrag nie 'n teoretiese interpretasiemetodologie voorskryf nie, is dit van belang dat daar na die relevante bepalings van die 1969 Verdragsregkonvensie verwys word. Die interpretasiemetodologie soos toegepas op die Weense Koopverdrag word in hierdie bydrae ontleed. Die gevolgtrekking word gemaak dat eenvormige interpretasie van die Weense Koopverdrag inderdaad moontlik is indien daar aan die vermelde interpretasie voorskrifte gehoor gegee word. Waar dit die geval is, sou die Weense Koopverdrag 'n geskikte instrument wees om internasionale en regionale harmonisering van die reg aangaande internasionale koopkontrakte teweeg te bring. Daar word dus aan die hand gedoen dat alle SAOG-lede lidlande van die Weense Koopverdrag word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/dejure/47/2/EJC166189
2014-01-01
2018-10-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error