1887

oa De Jure - Reflective journals as an assessment method in clinical legal education

Volume 47, Issue 2
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract

Although many different forms of assessment can be successfully applied in clinical legal education (CLE), this article particularly focuses on the use of reflective journals as an assessment tool that, in the authors' view, is well placed for use in CLE courses. Prior to discussing this particular assessment tool, however, certain general parameters within which assessment takes place will be explored.


Almal is dit eens dat die kliniese regsopleidingskursus nougeset geassesseer moet word indien dit kredietdraend is vir die verwerwing van die LLB-graad. Alhoewel verskeie vorme van assessering met welslae in kliniese regsopleiding toegepas kan word, konsentreer hierdie artikel bepaald op die gebruik van oordenkingsjoernale as assesseringsmetode. As agtergrond word daar eerstens in die breë tussen formatiewe en summatiewe assessering onderskei, waarna die riglyne vir assessering en puntetoekenning sowel as studente se ondervindings in dié verband bespreek en geëvalueer word. Oordenkingsjoernale word algemeen in buitelandse jurisdiksies as assesseringsmetode gebruik, maar die aanwending daarvan in Suid-Afrika is tot dusver nog beperk. Nadat regstudente aan die regskliniek van die Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg, aan die einde van die akademiese jare 2009, 2010 en 2011 met behulp van vraelyste gevra is om hulle mening oor die moontlike ingebruikneming van sulke joernale te lug, is 'n proefprojek met oordenkingsjoernale dan ook in 2012 by dié instelling onderneem. Die terugvoering van die studente wat aan die proef deelgeneem het, word dus hier bespreek, en die beweegrede en metodes vir die gebruik van oordenkingsjoernale word voorts aangedui. Verdere kwessies wat aanboord kom, is terugvoering aan studente oor hul joernaalinskrywings, sowel as die vraag of hierdie inskrywings inderdaad geassesseer behoort te word. As 'n praktiese, waardebelaaide element, wat ook as grondslag vir verdere ondersoek en ontwikkelingswerk kan dien, doen die navorsers boonop 'n konsepstruktuur vir 'n instruktiewe refleksiejoernaal aan die hand. Die outeurs kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat hierdie vorm van assessering gepas sou wees vir gebruik in Suid-Afrikaanse kliniese regsopleidingsprogramme, veral ook gedagtig aan die unieke omgewings waarbinne ons regsklinieke funksioneer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/dejure/47/2/EJC166190
2014-01-01
2018-09-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error