1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Decision-making styles of young Chinese, Motswana and Caucasian consumers in South Africa : an exploratory study

Volume 34 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Suid-Afrikaanse bemarkers word toenemend gekonfronteer deur die invloed van globalisering op die markomgewing. Nie net moet hulle rekening hou met die aankoopbesluitnemingspatrone van Suid-Afrikaanse verbruikers en verbruikers in buitelandse markte nie, maar toenemend ook met dié van buitelandse verbruikers wat hulle tydelik in Suid-Afrika vestig. Studente verteenwoordig 'n belangrike groep sodanige verbruikers. <BR>Verbruikersbesluitneming tydens aankope is 'n komplekse proses. In die soeke na 'n universeel bruikbare matriks om verbruikersbesluitnemingsgedrag onder verskillende kulture te tipeer, het Sproles en Kendall (1986) 'n verbruikersbesluitnemingsindeks (VBI) ontwikkel. Agt besluitnemingstyle is in hierdie matriks getoets, naamlik dié van perfeksionisme / kwaliteitbewustheid; handelsmerkbewustheid; nuutheid / modebewustheid; ontspanning / hedonisme; prys / waardebewustheid; impulsief / agtelosigheid; keuse-verwardheid en gewoonte / handelsmerkgetrouheid. Die instrument is in verskeie lande getoets, maar het gemengde resultate behaal. <BR>Hierdie artikel rapporteer die toepaslikheid van die VBI in Suid-Afrika. In teenstelling met vorige studies, fokus die navorsing op verskillende kulture (een plaaslik en twee buitelands) binne dieselfde Suid-Afrikaanse markomgewing. 'n Geriefssteekproef van eenhonderd studente elk vanuit China, Botswana en Suid-Afrika is gekies. Slegs Blanke Suid-Afrikaners is ingesluit ten einde die invloed van verskillende inheemse Suid- Afrikaanse kulture uit te skakel. Klerasie was die fokusproduk vir die navorsing. Nie net speel groepsdruk 'n groot rol in studente se keuse van wat hulle dra nie, maar verteenwoordig ook dikwels hul aspirasies, fantasie�, affiliasie en selfs hul identiteit. <BR>Tydens die toetsing van die Sproles en Kendall-matriks in die Suid-Afrikaanse situasie, kon slegs ses van die agt verbruikersbesluitnemingstyle deur die data van die Blanke steekgroep bevestig word, vier in die geval van die Chinese steekproef, en twee in die geval van die Motswana groep. Hierdie twyfelagtige toepaslikheid van die matriks in die Suid-Afrikaanse situasie is deur verdere statistiese toetse bevestig. Die Suid-Afrikaanse datastel is dus aan nuwe eksploratiewe toetsing onderwerp in 'n poging om 'n meer aanvaarbare passing van die model te ondersoek. Hierdie keer is sewe besluitnemingstyle geïdentifiseer in die geval van die Blankes, en vyf vir elk van die Chinese en Motswana groepe. Drie gemeenskaplike besluitnemingstyle het onder al drie die bevolkingsgroepe voorgekom, naamlik dié van perfeksionisme, gewoonte, en ontspanning / genotsoekend. Die individuele items wat die style beskryf, het egter verskil. <BR>Uit die resultate blyk dit dus dat die oorspronklike VBI slegs na verskeie aanpassings binne 'n Suid-Afrikaanse markomgewing gebruik kan word. Verdere ontwikkeling en toetsing van die model is dus nodig. Nuwe dimensies en selfs verdere besluitnemingstyle moet ondersoek word. <BR>Die resultate het egter ook 'n aantal tipiese eienskappe in die besluitnemingstyle van die drie bevolkingsgroepe aangetoon. Hoewel studente uit al drie kultuurgroepe neig om perfeksionisties te wees in hul aankope van klerasie, neig Chinese studente ook om meer gewoonte-gedrewe te wees. Motswana studente is weer meer bewus van beeld en kwaliteit, terwyl Blanke studente meer prysbewus is.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/34/1/AJA03785254_54
2006-01-01
2018-11-13

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error