1887

n Health SA Gesondheid - Implementing infant hearing screening at maternal and child health clinics : context and interactional processes : research

Volume 10, Issue 4
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Tans word gehoorsifting van babas toenemend uitgevoer as gevolg van navorsingsbewyse wat die dramatiese voordele van vroeë identifikasie van gehoorverlies (voor die ouderdom van ses-maande) aantoon. Die Suid-Afrikaanse Raad vir die Gesondheidsberoepe het onlangs 'n verklaring oor gehoorsifting gepubliseer waarin hulle drie kontekste vir sodanige sifting aanbeveel: gesonde-baba-sale, by ontslag uit Neonatale Intensiewesorgeenhede (NISE), of by Moeder en Kind Gesondheidsorgklinieke (MKG). Die gesondebaba-eenhede en NISE is gevestigde siftingskontekste wat internasionaal erken word terwyl MKG-klinieke nog nie voorheen as gehoorsiftingskonteks ondersoek of beskryf is nie. Die doel van hierdie studie was om die konteks en interaksieprosesse gedurende 'n siftingsprogram vir babas by MKG-klinieke in 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap te beskryf om vas te stel of die klinieke 'n gepaste omgewing vir hierdie programme daarstel. 'n Verkennende beskrywende navorsingsontwerp met 'n kwalitatiewe metodologie is gebruik om die konteks en interaksieprosesse wat gedurende die gehoorsiftingsprogram by twee MKG klinieke in die Hammanskraal gemeenskap ervaar is te beskryf. Vyf veldwerkers wat die siftingsprogram by die klinieke toegepas het, het hul ervarings oor 'n vyf-maande-tydperk gedokumenteer deur van sistematiese veldnotas en kritiese refleksies gebruik te maak. Die resultate toon aan dat die twee MKG-klinieke oor potensiaal beskik om 'n toepaslike gehoorsiftingskonteks vir babas te wees ten spyte van voortdurende kontekstuele struikelblokke wat kenmerkend is van primêre gesondheidsorgklinieke in ontwikkelende gemeenskappe in Suid-Afrika. Interaksie tussen veldwerkers, verpleegkundiges en sorggewers het daarop gedui dat konstante dienslewering, die daarstel van 'n oop kommunikasiekanaal, en basiese respek, effektiewe vroeë gehoorsifting kan verseker. MKG-klinieke toon belofte as 'n praktiese kontekstuele oplossing om wydverspreide gehoorsifting in Suid-Afrika te realiseer. End

Infant hearing screening has become increasingly widespread as research evidence a dramatic benefit when early identification of hearing loss occurs before six-months of age. The Health Professions Council of South Africa (HPCSA) has recently published a hearing screening position statement recommending infant hearing screening in three contexts: the well-baby nursery, at discharge from the neonatal intensive care unit (NICU), and at Maternal and Child Health (MCH) clinics. The well-baby nursery and NICUs are established and internationally recognised screening contexts abundantly reported on whilst MCH clinics have not been investigated as screening contexts previously. The objective of this study was therefore to describe the context and interactional processes during an infant hearing screening programme at MCH clinics in a South African community to ascertain whether clinics provide a suitable milieu for hearing screening programmes. An exploratory descriptive design implementing a qualitative methodology was selected to describe the context and interactional processes experienced during an infant hearing screening programme at two MCH clinics in the Hammanskraal community. Five fieldworkers conducting the screening programme at the clinics documented experiences using systematic field notes and critical reflections for a fivemonth period. The two MCH clinics investigated proved to be suitable contexts to screen infants for hearing loss despite prevailing contextual barriers that are characteristic of primary healthcare clinics in developing contexts of South Africa. Interactional processes between fieldworkers, nursing staff and caregivers revealed that collaborative partnerships fostered by consistent service delivery, maintenance of an open channel of communication and basic courteousness, facilitated an effective initial infant hearing screening at the two clinics. MCH clinics demonstrate promise as a practical contextual solution to achieve widespread screening coverage in South Africa. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/10/4/EJC34981
2005-12-01
2018-10-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error