1887

n Health SA Gesondheid - The childbirth and breastfeeding experiences of primigravidas who attended childbirth education classes

Volume 11, Issue 2
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Knowledge brings with it power, confidence and courage. It is important to prepare for childbirth not only physically, but also emotionally and psychologically. This research tells the story of the childbirth and breastfeeding experiences of the primigravidas who attended childbirth education classes. The objectives of the research were to explore and describe how childbirth education contributed to the birthing and breastfeeding experiences of the primigravidas, and to write guidelines for the childbirth educators to aid them in improving the childbirth education contents. Semi-structured, phenomenological interviews took place with women who met the selection criteria. Permission was obtained from the University of Johannesburg as well as a private hospital in Gauteng and informed consent was obtained from the women volunteering to participate in the research. Recorded interviews were transcribed and analysed using the technique by Tesch (in Creswell, 1994:155-156). The results showed that childbirth education and support reduces fear and helps women to cope better with labour. Lack of all the information leads to unrealistic expectations and may result in negative birthing experiences. Emotional support from the midwife in the hospital is important to the labouring women; therefore, it is important for the childbirth educator to work together with the midwives in the hospital in order to avoid disappointment and unmet expectations. Guidelines were written for childbirth educators, labour ward and maternity staff and midwifery practice. End

Kennis gaan gepaard met mag, selfvertroue en dapperheid. Dit is dus belangrik om nie net fisiek nie, maar ook emosioneel en sielkundig op die bevalling voor te berei. Hierdie navorsing vertel die verhaal van die bevallings- en borsvoedingservarings van primigravidae wat geboorte-opvoedingsklasse bygewoon het. Die doel van die narvorsing was om te verken en te verduidelik hoe geboorte-opvoedingsklasse tot die bevalling- en borsvoedingservarings van die primigravidae bygedra het, en om sodoende riglyne vir geboorte-opvoeders daar te stel om hulle te help om die inhoud van geboorte-opvoedingsklasse te verbeter. Semi-gestruktureerde, fenomenologiese onderhoude het plaasgevind met vroue wat aan die steekproefkriteria voldoen het. Toestemming is van die Universiteit van Johannesburg en 'n privaathospitaal in Gauteng verkry en ingeligte toestemming is verkry van al die vroue wat ingestem het om aan die navorsing deel te neem. Onderhoude wat op oudioband opgeneem is, is getranskribeer en geanaliseer deur van Tesch (in Creswell, 1994:155-156) se tegniek gebruik te maak. Die resultate het getoon dat geboorte-opvoeding en -ondersteuning vrees verminder en vroue help om die bevalling beter te hanteer. Gebrek aan inligting lei tot onrealistiese verwagtinge en dit kan tot negatiewe bevallingservaringe lei. Emosionele ondersteuning van die vroedvrou in die hospitaal is vir vroue in kraam belangrik, en daarom is dit vir die geboorte-opvoeder belangrik om saam met die vroedvroue in die hospitaal te werk ten einde teleurstelling en onvervulde verwagtinge te voorkom. Die navorser het gevolgtrekkings geformuleer en aanbevelings gemaak ten opsigte van die praktyk van verpleegkunde, verpleegonderwys en verpleegnavorsing. Riglyne is daargestel vir geboorte-opvoeders om hulle te help om die inhoud van geboorte-opvoeding te verbeter. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/11/2/EJC34990
2006-06-01
2018-09-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error