1887

n Health SA Gesondheid - Trans-cultural nursing : exploring the experiences of international students visiting Namibia : research article

Volume 12, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736

Abstract

In 'n wêreld wat vinnig verander vind ons dat persone van uiteenlopende kulture meer migreer. Verpleegkundiges bevind hulle midde in die proses en kom gevolglik in kontak met pasiënte en kliënte met 'n ander wêreld- en gesondheidsbeskouing. Verpleegopvoeders is alreeds vir 'n lang tyderk bewus van die tendens wat blyk uit die proaktiewe insluiting van transkulturele inhoud in verpleegkurrikula. Namibië is een van die lande wat besoek word deur verpleegstudente. Vanuit 'n akademiese oogpunt is die studente heel goed voorberei aangesien hulle die nodige instruksies en doelwitte van hulle opleidingsinstansies ontvang het. Die meeste besoekende studente het in die verlede kommentaar gelewer op die "akklimatisering" van die land en die wêreldbeskouing van die Namibiërs. Dit blyk dat hulle totaal verskillende verwagtinge gehad het as wat hulle ervaar het. Dit het dus nodig geword dat hulle die nodige basiese riglyne moes ontvang om die diskrepansie te oorbrug en om hulle besoek meer betekenisvol te maak. 'n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele studie is gedoen om die aard van hulle ervaringe te bepaal. Data is oor 'n tydperk van vier jaar ingesamel en het bestaan uit die narratiewe wat geskryf is deur studente wat ten minste 12 weke in die Namibiese gesondheidsdienste deurgebring het as besoekende verpleegkundiges. Drie temas is uit die data verkry. Hierdie temas het ingesluit (1) gevoelens van erkenning van verskille in verpleegsorg, (2) gevoelens van kultuurskok, en (3) dankbaarheid vir die geleentheid om 'n kulturele wisselwerking te beleef. Op grond van hierdie temas is riglyne ontwikkel. Die riglyne behels aspekte soos die gesondheidstruktuur van die land, gesondheidsgesindhede en oortuigings, sowel as die wetlike aspekte en die filosofie van gesondheidsorg in Namibië.

In a rapidly changing world, where people from diverse cultures move about more readily, nurses may find themselves faced with patients and clients with a totally different world perspective and health belief system. Because this aspect has long been recognised by nurse educators, many educational institutions, in a proactive fashion, have incorporated trans-cultural nursing content in their nursing curricula. As possible options for students to gain clinical exposure in caring for a culturally diverse population, educational visits by student nurses to foreign countries have been increasingly accepted and credited. Namibia is amongst the countries that are visited by foreign nursing students, who are usually well-prepared with regard to what is required during their clinical exposure, as their educational institutions provide them with instructions and objectives. However, they are not as well-prepared in respect of "acclimatising" to the country per se and the world view of Namibians. In fact, it appears that there is a huge gap between their expectations and reality. Consequently, it becomes necessary to provide them with basic guidelines to bridge this discrepancy and to make their visit more meaningful. A qualitative, explorative, descriptive and contextual study was conducted to determine the nature of their experiences. Data were collected over a period of four years by means of narratives that were written by students who had spent at least 12 weeks within the Namibian health care services as visiting nurses. Three themes emerged, namely (1) experiences relating to recognition of differences in care delivery, (2) experiences relating to feelings of culture shock, and (3) appreciation for experiencing a cultural encounter. Based on these themes, guidelines were constructed. These guidelines addressed aspects such as the health structure of the country, health belief systems, legal aspects, and the philosophy of nursing care in Namibia.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/12/1/EJC35013
2007-03-01
2019-05-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error