1887

oa De Jure - The circumstances under which section 85(a) of the National Credit Act 34 of 2005 can be utilised as an avenue to access or reaccess the debt relief measures in terms of the Act - research

Volume 51 Number 2
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract

Die omstandighede waaronder artikel 85(a) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 as roete gebruik kan word om toegang of her-toegang tot die skuldverligtingsmaatreëls ingevolge die Wet te bekom

Hierdie artikel neem artikel 85(a) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 as ’n toegangsroete tot die skuldverligtingsmaatrels waarvoor in Deel D van Hoofstuk 4 van die Wet voorsiening gemaak word, in oënskou. Dit vind plaas teen die agtergrond van ’n dictum deur Binns-Ward R in Kallides en die reaksie daarop, onder andere deur die Hoogste Hof van Appèl in Seyffert, deur te ondersoek of daar meerdere opsies is (as wat onder andere deur Binns-Ward R aangedui word) waaronder artikel 85(a) toegang tot die genoemde skuldverligtingsmaatrels verleen. Artikel 85(a) en die howe se diskresie ingevolge daarvan word kortliks toegelig, gevolg deur ’n bespreking van die omstandighede waaronder die verbruiker ’n beroep op artikel 85(a) kan doen. Besondere aandag word aan die wisselwerking tussen artikel 85(a) en artikels 86(2), 86(10) (saamgelees met artikel 86(11)), 88(3) en 83 van die Wet geskenk. Die skrywers maak sekere gevolgtrekkings rakende die trefwydte van artikel 85(a) as die kredietverbruiker se “last port of call” ten einde die skuldverligting ingevolge die Wet te bekom.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-14069e9447
2018-12-01
2019-07-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error