1887

oa De Jure - Waiving of rights to property in insolvent estates and advantage to creditors in sequestration proceedings in South Africa - research

Volume 51 Number 2
  • ISSN : 2225-7160

 

Abstract

Voordeel vir skuldeisers by insolvensieaansoeke en die afstanddoening van die regte van skuldenaars in hierdie aansoeke

In vandag se samelewing, en veral in Suid Afrika, wend die meeste mense hulle tot die leen van geld ten einde hul daaglikse bestaan te finansier. Gevolglik was daar nog altyd ’n behoefte aan professionele hulp in gevalle waar die skuldenaar probleme ondervind met die terugbetaling van sy of haar skuld. Sodanige hulp word gewoonlik daargestel deur wetgewing. In Suid Afrika word die Insolvensiewet 24 van 1936 hoofsaaklik gebruik om hulp te verleen aan partye by die kollektiewe skuldinsamelingsprosedure wat die sekwestrasie van die skuldenaar se boedel beoog. Sekwestrasie is onder andere veronderstel om te lei tot die rehabilitasie van die skuldenaar en dus ’n nuwe kans op finansiële herstel. Vir die sekwestrasie van ?n skuldenaar se boedel vereis die Insolvensiewet bewys dat sekwestrasie tot voordeel van skuldeisers sal wees. ’n Probleem wat ontstaan is dat daar in sommige gevalle’n potensiële voordeel vir skuldeisers bewys kan word, maar in ander gevalle nie. Dus word “arm” of minder-bevoorregte individue verhoed daarvan om gebruik te maak van die prosedure en regte wat die Insolvensiewet daarstel, en daarom ook die voordeel van rehabilitasie. Skuldenaars probeer om hierdie probleem van “voordeel vir skuldeisers” te omseil deur afstand te doen van sekere “regte” wat die Insolvensiewet aan hulle toeken. Dit skep die indruk dat hulle boedelwaarde voldoende is om voordeel te bewys. Die Hoë Hof het egter bevind dat sodanige afstanddoening nie moontlik is nie, en gevolglik ontoelaatbaar.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1406a7b0fc
2018-12-01
2019-07-16

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error