1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Multimodale idiolektiese taalgebruik en skrywerskapverifikasie : ’n korpusontleding van Joan Hambidge se idiolek oor die grense van genres

Volume 15 Number 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Individue beskik elk oor ‘n unieke idiolek wat op ‘n multimodale wyse uitgedruk kan word. Die begrip idiolek verwys na sowel die unieke taalgebruik van bepaalde individue as die feit dat teksskrywers na gelang van hulle taalgebruik geïdentifiseer kan word. Hierdie artikel fokus op die idiolek van Joan Hambidge soos sigbaar in haar werke oor die grense van genres en lewer verslag oor ‘n empiriese ondersoek wat geloods is om haar idiolek oor multimodaliteite en genres heen te ondersoek. Die empiriese ontleding het bestaan uit ‘n inter- en intrakorpusondersoek wat die vorm van beide ‘n stilistiese en ‘n stilometriese ontleding aangeneem het. Ten einde die idiolek van Hambidge te kon identifiseer, is die Taalkommissiekorpus as die verwysingskorpus gebruik. Die verwysingskorpus is gebruik om te bepaal of die idiosinkratiese kenmerke wat uit die Hambidge-korpus verkry is, wel uniek aan Hambidge se idiolek was. Die toepassing en uitvoering van die verskillende metodes wat in hierdie artikel bespreek word, het dit moontlik gemaak om die aard van Hambidge se idiolek, oor die grense van die genres waarin sy skryf, te bepaal, asook hoe sigbaar hierdie idiolek is oor die grense van die verskillende genres waarin sy skryf. Bevindinge toon dat Hambidge sonder twyfel oor ‘n kenmerkende idiolek beskik wat oor die grense van genres waargeneem kan word. Hierdie artikel hou ook ‘n metodologie voor wat gebruik kan word wanneer bepaalde skrywers se idiolekte ondersoek en geïdentifiseer word en het spesifiek ten doel gehad om die idiosinkratiese kenmerke van Hambidge se idiolek te bepaal deur die toepassing van die metodologie wat geïdentifiseer is.

Multimodal idiolectal language use and authorship verification: a corpus analysis of Joan Hambidge’s idiolect across the borders of genres

Individuals have unique idiolects or distinctive ways in which they use language and these idiolects can also be expressed multimodally in terms of different modes of delivery and through technology. The concept idiolect refers to the unique language usage as well as the fact that the writer of a text can be identified through their unique use of language. This article focuses on the idiolect of the Afrikaans-speaking writer Joan Hambidge. This writer was chosen as she publishes in different genres and modalities. Despite her being a prominent poet in Afrikaans it was decided within this research to focus on her work in terms of prose, academic texts and popular online texts. Furthermore, her idiolect was approached as its uniqueness is evident in her texts across different genres. The aim of this article was to provide an overview regarding her idiolect across different modalities and genres.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-143ddd6e68
2018-12-01
2020-03-29

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error