1887

n Lexikos - The effectiveness of using dictionaries as an aid for teaching standardization of English-based sports terms in Serbian

Volume 28 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

This paper reports on the effectiveness of a new teaching method employing dictionaries as an aid for teaching the standardization of English-based sports terms in Serbian. The research was conducted among the students of a sports faculty in 2017 by means of a questionnaire distributed to the students both at the beginning of the second half of an ESP course and again at its end. Its aim was to measure the students' progress related to the acquisition of standardized sports terms in Serbian as an indicator of the effectiveness of the new teaching method. The findings generally indicate a certain degree of improvement of the students' knowledge of standardized sports terminology, though a less than satisfactory amount of progress regarding their linguistic competence. Even though the outcomes did not fully meet the goals set in advance, they do provide solid arguments for further efforts in developing and monitoring dictionary use in teaching the standardization of English-based sports terms in Serbian within the ESP curriculum and, even more importantly, for the systematic education of dictionary usage as part of the mother tongue curriculum.


Die effektiwiteit van die gebruik van woordeboeke as hulpmiddels in die onderrig van die standaardisering van Engelsgebaseerde sportterme in Serwies. 

In hierdie artikel word verslag gedoen oor die effektiwiteit van 'n nuwe onderrigmetode waarin woordeboeke benut word as hulpmiddels in die onderrig van die standaardisering van Engelsgebaseerde sportterme in Serwies. Hierdie navorsing is in 2017 uitgevoer onder die studente van 'n sportfakulteit deur middel van 'n vraelys wat aan die begin van die tweede helfte van 'n ESD-kursus en weer aan die einde daarvan aan die studente uitgedeel is. Dit het die evaluering van die studente se vordering ten opsigte van die aanleer van gestandaardiseerde sportterme in Serwies ten doel gehad wat 'n aanduiding sou wees van die effektiwiteit van die nuwe onderrigmetode. Die bevindings dui oor die algemeen op 'n mate van verbetering van die studente se kennis van gestandaardiseerde sportterminologie, maar dui ook op minder bevredigende vordering ten opsigte van hul taalkundige vaardigheid. Alhoewel die resultate nie die doelwitte wat aanvanklik gestel is ten volle bevredig het nie, verskaf dit steeds grondige argumente vir verdere pogings in die ontwikkeling en monitering van woordeboekgebruik in die onderrig van die standaardisering van Engelsgebaseerde sportterme in Serwies in die ESD-kurrikulum en, selfs belangriker nog, vir die sistematiese onderrig van woordeboekgebruik as deel van die moedertaalkurrikulum.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1462d1cd68
2018-12-01
2020-02-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error