1887

n Wolboer / Wool Farmer - Izinto emaziqatshelwe khonukuze umfuyi wegusha zoboya afumane ixabiso elihle entengisweni (Sound advice to obtain good wool prices) - navorsing en opleiding / research and training - isiXhosa wool training

Volume 7 Number 2
  • ISSN : 2307-0226

Abstract

Uhlobo lwegusha athi ubani ayisebenzise yiyo ebonakalisa ubungakanani nobunjani boboya athi abufumane. Ezingongoma ndizikhankanyileyo ziyasebenzisana okokuba ubani unqwenela ukuba ngumvelisi woboya ophume izandla. Ngoko ke igusha evunyiweyo ukusetyenziswa ngabavelisi boboya Asiyimbi ingeyiyo igusha yoboya (imerino) kuba yona inazo zonke iimpawu ezifumanekayo kwintengiso yoboya.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-15a72f1c42
2019-05-01
2020-06-03

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error