1887

n Tydskrif vir Geesteswetenskappe - Storievertelling as onderrigstrategie ter versterking van identiteitsontwikkeling by agtergeblewe individue

Volume 59 Number 2
  • ISSN : 0041-4751
USD

 

Abstract

Storytelling as a teaching strategy to strengthen identity development in disadvantaged individuals 

Inhabitants of a community in the Western Cape, heavily burdened by a negative identity caused by poverty and many of the socio-economic problems associated with poverty, formed the focus of the research. It was necessary for the participants in this study to reflect anew on their own experiences as revealed by their stories about themselves, because they are and become the stories they tell. It was assumed that storytelling would be an enabling tool to assist them in discovering their true identity, since their own stories as told by themselves in a familiar language could bring to the fore more positive aspects of an otherwise depressing existence, thereby strengthening a more positive identity. The research question in the present study can be simply stated as:

• What contribution can storytelling as a strategy make to the construction of identity?

A qualitative research methodology was followed by using PALAR (Participatory Action Learning and Action Research) as method of enquiry. The life stories of the participants were collected in accordance with this methodology using interviewing, Photovoice activities, journal entries, observations made by the researcher and recordings by means of field notes. The collected data were analysed using the software program ATLAS.tiTM. The results were discussed in accordance with the objectives of the study in an attempt to answer the research questions from the findings as comprehensively as possible. The results, as obtained from the literature review and the empirical investigation, were taken into consideration while implementing storytelling as a teaching strategy.

Erikson (1980:20) stel dat ’n individu se identiteit herlei kan word na die sosialisering binne ’n groep waartoe hy1 behoort; die individu se spesifieke sosiale konteks definieer die potensiaal waaruit ’n persoonlike identiteit opgebou kan word. Gevolglik sal individuele identiteite beide uit komponente en refleksies van spesifieke sosiale of kulturele eenhede bestaan. Volgens navorsingsbevindings word persoonlike krag, ’n goeie selfbeeld, sin vir doel en hoop as die vier hoofkenmerke van ’n positiewe identiteit beskou (Dutton et al. 2010:268-273). Negatiewe identiteit, daarenteen, kom voor wanneer die individu ’n identiteit in direkte teenstelling met die voorgeskrewe (positiewe identiteit) aanneem, naamlik ’n gebrek aan persoonlike krag, ’n negatiewe selfbeeld, wanhoop en ’n negatiewe siening van sy of haar persoonlike toekoms. Armoede onder agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika gee volgens Bakker en Műller (2010:49-50) en De Vries (2017) aanleiding tot wanhoop. In hierdie ondersoek word stories van ’n groep individue van ’n agtergeblewe gemeenskap in Suid-Afrika gebruik om oor hul belewenisse in hierdie konteks te besin. Indien storievertelling die individu se identiteit na vore kan bring, kan veral klem gelê word op die verteller(s) se positiewe identiteit, omdat die individu met ’n positiewe identiteit ’n beter bydrae tot die samelewing kan lewer. Die storievertellers is sodoende gehelp om hulle eie stories te herfraseer en hulle is ingelei tot nuwe betekenis in hulle eie konstitutiewe wêreld – indien hulle in die verlede as onwaardig beskou is, het hulle as gevolg van die herfrasering van hulle eie stories onderwerpe van bewondering geword. Dit was veral die vertellers se interaksie met ander vertellers in die gemeenskap wat hulle beskouing beïnvloed het en meegebring het dat hulle vernuwend kon dink en ’n sterk waardesisteem kon ontwikkel (Taylor 2006:27).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-166a871cb0
2019-06-01
2019-10-14

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error