1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Geografiese ligging beïnvloed vaginale mikrobiese profiele in Suid Afrikaanse vroue - oorspronklike navorsing

Volume 38 Number 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Vroue van Afrika-afkoms is meer vatbaar vir bakteriële vaginose (BV) in vergelyking met Europese vroue. Beide mikrobiese diversiteit (soos met BV) sowel as spesifieke bakteriële taksa speel ‘n rol in seksuele en reproduktiewe gesondheid insluitende MIV vatbaarheid.

Die moontlike rol van geografiese ligging en etnisiteit op die verhouding tussen mikrobiese samestelling en seskuele en reproduktiewe gesondheid bly egter onbekend.

In hierdie studie vergelyk ons dus die vaginale mikrobiota van 16–22-jarige swart, HIVnegatiewe Suid Afrikaanse vroue van twee geografies-uiteenlopende liggings, beide laeinkomste, hoë bevolkingsdigtheidsgemeenskappe, een in Kaapstad, en een in Johannesburg.

Vaginale mikrobiese profiele is bepaal met behulp van 16S rRNS volgordebepaling van laterale muur deppers.

Ons pas permutasie variansieanalise (PERMANOVA) toe en vind statisties betekenisvolle assosiasies tussen vaginale mikrobiese samestelling en geografiese ligging (p=0.02), asook met liggaamsmassa-indeks (LMI) (p=0.015) en menslike papilloomvirus (MPV) risikotipe (p=0.005), maar nie met die voorkoms van een of meer seksueel-oordraagbare infeksies (SOI’s) (p=0.053) of met hormonale kontrasepsie verbruik nie.(p=0.4).

Geografiese ligging was ‘n statisties betekenisvolle determinant van mikrobiese samestelling, ongeag verskille in LMI, SOI status en MPV-risiko tipes tussen Kaapstad en Johannesburg vroue. Geografiese ligging, LMI en MPV-risiko verduidelik gesamentlik 10% van die variansie in mikrobiese samestelling, met ‘n groot persentasie van onbekende oorsprong. Verskeie taksa het statisties betekenisvol verskil in terme van frekwensie of relatiewe vlakke van voorkoms tussen die geografiese liggings.

Ons resultate stel voor dat MIV profilaktiese metodes wat die vaginale mikrobiota teiken die effek van geografiese ligging in ag moet neem.Vaginal microbiota varies by geographical location in South African women: Women of African descent are more likely to have bacterial vaginosis than women of other ethnicities. Both diversity and likely specific taxa in these microbial communities are important to sexual and reproductive health, such as HIV risk. However, whether the specific taxa also vary by geographical location and/or ethnicity requires further investigation.

Here, we compare the vaginal microbiota of 16–22-year-old black, HIV-negative South African women from two geographically disparate but low-income high population density communities, one in Cape Town (CPT) and one in Johannesburg (JHB). Vaginal microbiota composition was assessed by 16S rRNA gene amplicon sequencing of lateral vaginal wall swabs.

Geographical location was significantly associated with vaginal microbiota composition by permutational analysis of variance (PERMANOVA) (p=0.02), as were body mass index BMI (p=0.015) and human papilloma virus (HPV) risk type (p=0.005), while the presence of one or more sexually transmitted infections (STIs) (p=0.053) and hormonal contraceptive (HC) usage (p=0.4) were not. Geographical location remained a significant determinant of microbiota composition independent of BMI, STI status and HPV-risk. Together, geographical location, BMI and HPV-risk explained 10% of the variance in microbiota composition with a large proportion of the variance remaining unexplained. Several taxa differed significantly between geographical location – some by frequency and others by relative abundance.

Our results therefore suggest that HIV prophylactic approaches targeting the vaginal microbiota should be geographically tailored.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1710997e55
2019-01-01
2020-08-03

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error