1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - ’n Algemene oorsig van die makroinvertebraatdiversiteit van die Maricorivier, Noordwes Provinsie, Suid Afrika - oorspronklike navorsing

Volume 38 Number 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Die Maricorivier, in die Noordwes Provinsie van Suid Afrika, is in terme van bewaring as ’n prioriteitsgebied verklaar. Die doel van hierdie ondersoek was om die makroinvertebraatdiversiteit van die Maricorivier te bepaal, te dokumenteer en te publiseer. Makroinvertebrate is tydens vyf opnames by ses lokaliteite in die rivier met die gepaste nette en tegnieke versamel, terwyl geselekteerde waterkwaliteitsparameters telkens in-situ gemeet is. ’n Totale diversiteit van 172 taksa (20 ordes en 81 families), verteenwoordig deur 12540 organismes, is tydens die ondersoek gevind. Die meeste van die families wat bekend is daarvoor dat hulle ’n voorkeur vir water van hoë kwaliteit vertoon, is gevind. Waardes vir temperatuur, pH, EG, vloeisnelheid en turbiditeit was deurentyd binne die toleransiereekse vir akwatiese makro-invertebrate. Uit die resultate kan daar afgelei word dat die rivier oorwegend oor ’n hoë taksa-rykheid en diversiteit beskik en dat die taksa eweredig versprei is, wat op ’n gesonde ekostelsel dui. Die teenwoordigheid van verskeie hoogs sensitiewe taksa ondersteun hierdie stelling.


A general overview of the macro-invertebrate diversity in the Marico River, North-West Province, South Africa: The Marico River, in the North West Province of South Africa, has been declared a priority area in terms of conservation. The purpose of this investigation was to determine, document and publish the macro-invertebrate diversity of this river. Macro-invertebrates were collected during five surveys at six sites in the Marico River by means of appropriate nets and techniques, while selected water quality parameters were measured in situ. A total diversity of 172 taxa (20 orders and 81 families), represented by 12540 organisms, was found during this investigation. Most of the families which are known to display a preference for high water quality have been found. Values for temperature, pH, EC, flow rate and turbidity were within the tolerance ranges for aquatic macro-invertebrates throughout the study. From the results it can be concluded that the river has predominantly high taxa richness and diversity and that the taxa are evenly distributed, which indicates a healthy ecosystem. The presence of several highly sensitive taxa further supports this statement.


Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1710ed1b10
2019-01-01
2020-08-03

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error