1887

n Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Oproep van verband vir vreemde skuld - case report

Volume 2019 Number 4
  • ISSN : 0257-7747

Abstract

NPGS Protection and Security Services CC v FirstRand Bank Ltd (314/2018) 2019 ZASCA 94 (6 Junie 2019)

 In die Suid-Afrikaanse reg soos in die gemenereg kan ’n skuldeiser die risiko’s verbonde aan kredietverskaffing aan sy teenparty verminder deur van een van meerdere vorme van kredietsekerheid gebruik te maak. Van oudsher bekend en beproef is saaklike sekerheid in die vorm van byvoorbeeld ’n verbandreg oor ’n bepaalde onroerende saak of ’n pandreg oor ’n bepaalde roerende saak. As reghebbende van ’n beperkte saaklike sekerheidsreg geniet die verbandreghebbende ’n versekerde verhaalsreg op die objek van sy beperkte saaklike reg en in die geval van ’n sameloop van skuldeisers ook ’n voorkeurreg. As saaklike reg is die vestiging van die sekerheidsreg afhanklik van nakoming van al die toepaslike vereistes vir die vestiging van ’n saaklike reg op hetsy ’n onroerende of ’n roerende saak. In die geval van ’n verbandreg beteken dit nakoming van al die vereistes vir die afgeleide wyse van vestiging van ’n saaklike reg op ’n onroerende saak met inbegrip van die saaklike ooreenkoms en behoorlike registrasie in die aktekantoor. Saaklike sekerheidsregte ontstaan nooit langs ’n oorspronklike wyse van regsverkryging nie en behoef dus altyd ’n saaklike ooreenkoms tussen die skuldeiser as potensiële reghebbende van die beperkte saaklike reg waartoe ooreengekom is en die beskikkingsbevoegde teenparty ten aansien van die objek van die saaklike reg – gewoonlik die eienaar of sy gemagtigde verteenwoordiger. (Sien Sonnekus en Schlemmer Beginsels van Saaklike- en Persoonlike Sekerheidsregte in die Suid-Afrikaanse Reg (2019) 1-87 en 165-210.)

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-18871d4c88
2019-10-01
2020-02-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error