1887

n South African Journal of Cultural History - ’n Analitiese ondersoek na die voorkoms van variante by die Afrikaanse volksliedjie - research

Volume 33 Number 1
  • ISSN : 1011-3053

Abstract

Die studie ondersoek die verskynsel van variante by volksliedjies op twee vlakke: die betekenis van die feit dat variante voorkom, en die betekenisverskuiwings in inhoud wat meestal met variante gepaardgaan. Daar word ook gekyk na die wyse waarop variante gevorm word. Van die belangrikste vrae wat aangespreek word, is: wat is ’n volksliedjie? Wanneer is ’n liedjie ’n variant? Hoe word ’n variant gevorm? Watter invloed het gedrukte vorme van liedere op die stabilisering van tekste? Die vertrekpunt is om ondersoek in te stel na die wyse waarop gepubliseerde tekste van volksliedjies moontlik die ontwikkeling van variante kan verhoed of verminder. Moontlike teoretiese benaderings word uitgewys, hoewel sodanige teorieë meestal vir ontleding van volksverhale ontwerp is. Die ondersoek het aangetoon dat variante op verskillende wyses gevorm kan word, waarvan die mees algemene wyse waarskynlik is deurdat die sangers woorde verkeerd gehoor of verkeerd onthou het. Verder is bewys dat variante ontstaan waarvan die variasie so gering is dat die betekenis nie gewysig word nie. Soms verskil die letterlike betekenis, maar die onderliggende betekenis met verwysing na die boodskap wat dit oordra, bly onveranderd. By ’n verdere groep voorbeelde kan die variante totaal verskillende betekenisse hê.

An analytical studie on the phenomenon of variants in Afrikaans folk songs

This study investigates the phenomenon of variants in folk songs on two levels: the significance of the fact that variants occur, and the shifts in the meaning of the contents that usually accompanies such variants. Some of the most important questions addressed include: What is a folk song? At what point does a song become a variant? How are variants formed? What influence does the printing of songs have on stabilising the texts? The point of departure is an investigation of the way in which the published texts of folk songs may possibly preclude or minimise the development of variants. Possible theoretical approaches are indicated, although such theories have usually been designed for the analysis of folk tales. The investigation found that variants may be formed in a number of ways, the most common of which is that the singers have probably misheard or misremembered the words. The article also established that there are variants which are so limited that meaning is not altered. Sometimes the literal meanings differ, but the underlying meaning that conveys the message remains unchanged. Another group of examples shows variants that differ in meaning completely.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-18e3d3a5bc
2019-07-01
2020-02-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error