1887

n South African Journal of Cultural History - Mediese sorg, kwaksalwery en kure in laat 19de-eeuse Bloemfontein - research

Volume 33 Number 1
  • ISSN : 1011-3053

Abstract

In hierdie artikel word mediese sorg, kwaksalwery en kure in laat 19deeeuse Bloemfontein bespreek. Die eerste hospitaal noord van die Oranjerivier, die St George’s Cottage-hospitaal, is in 1877 in Bloemfontein geopen. Die hoofstad van die republiek Oranje-Vrystaat het later in die 19de eeu verskeie hospitale en apteke, sowel as gekwalifiseerde dokters, tandartse, verpleegsters en ander gesondheidswerkers gehad. In 1883 het Bloemfontein ’n sielsieke of psigiatriese hospitaal gekry en in 1893 is die Volkshospitaal (staatshospitaal) geopen. Bekende Bloemfonteinse geneeshere in dié tyd was onder andere drr CJG Krause, BO Kellner en AEW Ramsbottom.

Kwaksalwers, soos die kleurvolle karakter Sequah (die medisyneman), het sommige inwoners egter met hul medisyne en sogenaamde wonderkure mislei. Baie inwoners het hul eie medisynetrommel of huisapteek gehad, gevul met patentmedisyne en kruie. Lennon se medisyne is ook algemeen in daardie dae gebruik. Bekende geneesmiddels in 19de-eeuse Bloemfontein was kasterolie en Eno’s vrugtesout, asook ander bloed- en lewer-reinigingsmiddels. Die gevreesde siekte witseerkeel is met blomswael behandel, terwyl daar geglo is dat die kankerbossie (Sutherlandia frutescens) kanker kan genees. Inwoners van alle kultuurgroepe het toegang tot hospitale en gesondheidsorg gehad, maar het ook tradisionele medisyne gebruik.

Medical care, quackery and cures in late 19th century Bloemfontein

In this article medical care, quackery and cures in late 19th century Bloemfontein is discussed. The first hospital north of the Orange River, the St George’s Cottage Hospital, was opened in Bloemfontein, capital of the republic of the Orange Free State, in 1877. Later in the 19th century, several hospitals and chemists were established and a number of qualified doctors, dentists, nurses and other health care professionals settled in Bloemfontein. In 1883 the Free State capital obtained a psychiatric hospital and in 1893 the Volkshospitaal (the state hospital) was opened. Well-known Bloemfontein doctors during this time were, Drs CJG Krause, BO Kellner and AEW Ramsbottom.

However, quacks such as the colourful character, Sequah (the medicine man) misled some residents with their medicines and so-called miracle cures. Many residents had their own domestic medicine chests filled with patent medicines and herbs and Lennon’s medicines were very popular. Well-known cures in 19th century Bloemfontein included Castor Oil and Eno’s Fruit Salts, as well as other blood- and liver purifying medicines. Diphtheria, one of the most feared diseases, was treated with flowers of sulphur while the cancer-bush (Sutherlandia frutescens) was believed to cure cancer. Residents of all cultural groups had access to hospitals and health care, but also used traditional medicines.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-18e3d94216
2019-07-01
2020-02-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error