1887

n Die Kerkblad - Gepas en ordelik (4) - die Dordtse Sinode 1618/19 en die Kerkorde - fokus

Volume 121 Number 3341
  • ISSN : 0023-0596

Abstract

In NGB Artikel 29 bely ons die merktekens van die ware kerk: suiwer bediening van die Woord, sakramente en tug. Ooreenkomstig dié drie merktekens is die Dordtse Kerkorde in vier dele ingedeel:

  • Artikel 2-28: Die dienste, dit is die besondere dienste van bedienaars van die Woord, professore (doktore) aan die Teologiese Skool, ouderlinge en diakens.
  • Artikel 29-52: Samekomste, dit is alle kerklike vergaderinge (kerkraad, klassis, sinode) en hulle roeping om kerklike sake op kerklike wyse te behandel en af te handel.
  • Artikel 52-70: Toesig oor die leer, sakramente en seremonies, dit is binding aan die leer, ordelike bediening van doop en nagmaal, orde met betrekking tot seremonies soos begrafnisse en huwelike.
  • Artikel 71-86: Die kerklike tug, dit is tug oor lidmate in die amp van gelowige sowel as tug oor ampsdraers in die besondere ampte.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1a95989e78
2020-01-01
2020-09-29

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error