1887

n Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - The protection of employees in fixed-term contracts in South Africa and Germany

Volume 2020 Number 1
  • ISSN : 0257-7747

Abstract

Die beskerming van werknemers in vastetermyndienskontrakte in Suid-Afrika en Duitsland

In die artikel word die regulering van vastetermyndienskontrakte in Suid-Afrika en Duitsland oorweeg. Daar word bevind dat Suid-Afrikaanse wetgewing soortgelyke beskerming aan werkers bied as in Duitsland. Onlangse wysigings tot die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 het gelei tot die verbetering van die beskerming van hierdie werkers.

Tog is daar lesse wat van die Duitse benadering geleer kan word tot waarskynlike voordeel van sowel die Suid-Afrikaanse wetgewer as die regbank indien rekening gehou word met die huidige posisie in die Suid-Afrikaanse reg. Onder meer word daar aangevoer dat daar maniere is om beide die doelwitte van beskerming van kwesbare werkers en ondersteuning van klein en medium besighede te bevorder. Daar word aangevoer dat werkgewers in staat moet wees om van agtereenvolgende vastetermyndienskontrakte gebruik te maak mits dit op ’n regverdigbare grond gedoen word. So ook moet werknemers in staat wees om vir ’n langer tydperk as drie maande van een of meer vastetermyndienskontrakte gebruik te maak sonder die bestaan van enige van die bestaande regverdigingsgronde. Wetgewing behoort ook uitsonderings daar te stel vir ouer werkers. Daar word ook aangevoer dat die wetgewer ’n beskouingsbepaling moet instel waarvolgens die verhouding geag sal word om vir ’n onbeperkte tydperk verleng te wees indien die werkgewer nie betyds beswaar opper nie. In die geval van ontslag verbandhoudend met die nie-hernuwing van vastetermyndienskontrakte of die versuim om ’n vastetermyndienskontrakwerker aan te stel op ’n permanente grondslag wanneer sodanige verwagting geskep is, behoort howe die redes vir die gebruik van vastetermynkontrakte vir ’n tydperk van langer as drie maande te ondersoek, en moet howe in staat wees om die geheel van die getuienis en die omliggende omstandighede van die saak in ag te neem.

Daar word aanbeveel dat spesifieke regsaksies geskep moet word om die regverdiging van vastetermyndienskontrakte te beoordeel. Howe moet artikel 198B(8) van Wet 66 van 1995 omvattend en doelgerig uitlê sodat werkgewers nie hul verpligtinge kan ontduik nie en sodat werknemers toegang kan hê tot werksopleiding, werksvoordele en werksekerheid. Die Suid-Afrikaanse wetgewer moet fokus op werknemers wat onder ’n vastetermynkontrak werksaam is sonder enige regverdiging, ongeag die tydperk van die kontrak of die inkomstevlak van die werknemer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1b10a006cd
2020-01-01
2020-09-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error