1887

n Journal for Christian Scholarship = Tydskrif vir Christelike Wetenskap - The contours of sound leadership according to an integral Christian worldview - research

Volume 55 Number 3-4
  • ISSN : 1013-1116

Abstract

In preceding three articles in this journal much was written on problems connected with weak and even bad leadership, especially on our African continent. It was necessary to penetrate to the deep traditional African, secular Western and muted Christian worldview causes of this state of affairs since a thorough diagnosis prevents one from simply treating the symptoms of the unacceptable behaviour of many, even Christian, leaders. This last article presents a possible therapy from an integral Christian worldview perspective. As an introduction, it first provides the outlines of such a biblically-based view and way of life. The second main section indicates its implications for good leadership by Christians. Firstly, a structural analysis provides important insights indicating what it implies to be a gifted and called leader, who has authority and power to fulfil an office of service so that justice could be done, and to be accountable to his/her followers and finally to God. Secondly, a directional analysis indicates that not only some moral or ethical values but a whole spectrum of values is needed to improve the quality of contemporary leadership. God’s fundamental commandment of love has to be applied in the form of contemporary relevant norms to direct leadership in the different domains of life.

Die kontoere van gesonde leierskap volgens ʼn integrale Christelike lewensvisie Die drie vorige artikels in hierdie reeks het gehandel oor probleme in verband met swak en selfs slegte leierskap, veral op ons Afrika-kontinent. Dit was nodig om deur te dring tot die dieperliggende tradisionele, Westerse en Christelike wortels van die situasie, want so ʼn diagnose voorkom dat ʼn mens slegs die simptome probeer behandel van die onaanvaarbare gedrag van baie, selfs Christelike leiers vandag. Hierdie laaste bydrae bied ʼn positiewe terapie vanuit ʼn integrale, holistiese of omvattende perspektief. As inleiding bied dit eers ʼn kort omskrywing van die buitelyne van so ʼn lewensvisie, terwyl die tweede hoofdeel die implikasies daarvan vir gesonde leierskap aantoon. Eerstens bied ʼn strukturele analise van leierskap belangrike insigte wat, saamgevat, beteken dat ʼn integrale leier iemand is wat (1) met toepaslike gawes, (2) deur God geroep is om (3) met gesag en insig asook (4) die nodige beperkte mag (5) ʼn amp moet vervul (6) met die oog op diens op ʼn bepaalde lewensterrein, sodat (7) geregtigheid daar kan geskied, terwyl so ʼn leier (8) teenoor diegene oor wie hy gesag uitoefen en finalitêr aan God, verantwoording verskuldig is oor hoe hy sy roeping as leier uitvoer. Tweedens dui die direksionele of normatiewe analise aan dat vir goeie leierskap nie net morele of etiese waardes geld nie, maar ʼn hele spektrum daarvan nodig is om bestaande leierskapspatrone te verander. God se fundamentele liefdesgebod moet in die vorm van relevante, hedendaagse norme toegepas word om leierskap op alle lewensterreine positief te rig.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1b2a4c4827
2019-12-31
2020-08-11

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error