1887

n South African Journal of Industrial Engineering - Quality research management improves design research effectiveness

Volume 30 Number 3
  • ISSN : 1012-277X
USD

 

Abstract

Design research projects are often more complex than initially perceived due to a requirement for novelty, the creativity inherent in the design process, and the limited experience of novice researchers. Also, expectations from institutions and external funding stakeholders must be met. Therefore, a framework was needed to support the research effort in the form of quality research management. The focus of this framework is primarily to align stakeholders. To this end, engineering management methods were consulted to define a quality research management framework that provides review baselines, requirements traceability, and a general process model. The framework is based on the well-known ‘house of quality’ principle that provides requirements traceability. A series of matrices was developed, with a research validation matrix resulting from the combination of traceability matrices. This matrix allows the allocation of research challenges to a need, concept solutions to research challenges, and specific research solutions to concept solutions. Also, information sources are allocated to challenges and solutions to verify their authenticity. It is thus possible to visualise clearly a summary of the research project. Additional benefits include improved communication, visualisastion of progress, traceability of requirements, and verification and validation, which illustrates the value of quality research management.

Ontwerpsnavorsingsprojekte is dikwels meer kompleks as wat aanvanklik begryp word weens die vereiste vir oorspronklikheid, die kreatiwiteit inherent tot die ontwerpsproses en die beperkte ervaring van nuwe navorsers. Verwagtinge van instansies en eksterne befondsers moet ook aangespreek word. Daarom word ʼn raamwerk benodig, in die vorm van kwaliteit navorsingsbestuur, om die navorsingspoging te steun. Die fokus van die raamwerk is hoofsaaklik om belanghebbendes te belyn. Met hierdie ten doel was ingenieursbestuursmetodes aangewend om ʼn kwaliteit navorsingsbestuur raamwerk te definieer wat hersieningsbasislyne daarstel, vereistes naspeurbaar maak, en ʼn algemene prosesmodel beskikbaar stel. Die raamwerk is gebaseer op die bekende ‘house of quality‘ beginsel wat naspeurbaarheid van vereistes daarstel. ʼn Reeks matrikse is ontwikkel met ʼn navorsingsvalidasiematriks gedefinieer as die samestelling van naspeurmatrikse. Hierdie matriks ondersteun die toedeling van navorsingsuitdagings aan ʼn behoefte, konsep-oplossings aan navorsingsuitdagings en spesifieke navorsingsoplossings aan konsep-oplossings. Informasiebronne word ook toegedeel aan uitdagings en konsep-oplossings om die oorspronklikheid daarvan te verifieer. Dit is dus moontlik om die projek opsommend te visualiseer. Addisionele voordele sluit verbeterde kommunikasie, visualisering van vordering, naspeurbaarheid van vereistes, verifikasie en validasie in, wat die waarde van kwaliteit navorsingsbestuur illustreer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1bf83ec14a
2019-11-01
2020-09-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error