1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Wildernis van menslike belewenis in Die troebel tyd van Ingrid Winterbach

Volume 16 Number 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

In Die troebel tyd skep ’n genuanseerde uitbeelding van depressie, ’n steeds gestigmatiseerde verskynsel in ons samelewing, ’n kritiese bewustheid van “andersheid” oftewel die afwyking van die sosiaal gekonstrueerde norm. Die roman beeld ook die voortgang ná depressie uit, geestelike oorlewing wat verbind word met belewings rondom walvisse en ontmoetings met hierdie diere wat die hooffiguur se lewe “in ’n beduidend ander koers stuur” (teksomslag). Die ondersoek vind plaas binne die teoretiese raamwerk van die derde golf in die ontwikkeling van die ekokritiek, en verloop in ooreenstemming met een van die sentrale oogmerke daarvan: die verkenning van verskillende aspekte van menslike ervaring vanuit ’n omgewingsoogpunt.

Die ondersoek is daarop gerig om te onthul hoe die dualistiese beskouing van menslike belewing teenoor “ander” of “periferale” lewensvorme in Die troebel tyd uitgedaag word. Hierdie tweeledige beskouing word vervang met ruimer idees in verband met die verskille wat die begrip menslik in sigself huisves. Die uitbeelding van Magrieta se “andersheid” is onder die soeklig. Aan die hand van Serenella Iovino se onderskeid tussen die verskillende terreine van “andersheid” binne die menslike belewingswêreld as teoretiese vertrekpunt word die uitbeelding van Magrieta se depressie as “wildernis van gees” ontleed en beskryf. Daar word vasgestel dat haar innerlike toestand van “wildernis” op bevrydende wyse in groter insig oor die aard van menswees uitmond en hoe dit gebeur: deur die prosesse van oopstelling vir en gefokuste aandag aan verskynsels uit die natuurwêreld, deur direkte en subjektiewe belewings daarvan. ’n Mistieke reis, waarin ontmoetings met walvisse die bakens op die pad is, lei tot begrip omtrent ’n wyer bestek van menswees, maar terselfdertyd ook omtrent die geringe plek van die mens. Die mens is bloot mede-aanwesige met alle lewensvorme in die gedeelde skeppingsgeheel; medereisiger met ander swerwers van menslike en niemenslike aard.

Wilderness of human experience in Die troebel tyd (Ingrid Winterbach)

This study is presented within the theoretical framework of the third wave of ecocriticism which manifests by means of a new diversity of voices contributing to the understanding of humans’ relationship to the planet. According to Adamson and Slovic (2009:7) third-wave ecocriticism explores all facets of human experience from an environmental viewpoint. Serenella Iovino (2010:54) asks critical questions about the implications: What does ecocriticism mean if we include “all facets of human experience”? What is the role, or better, the scope of the human for ecocriticism? And how does ecocriticism deal with the multiplicity of human experience? In my ecocritical approach to Ingrid Winterbach’s Die troebel tyd (A turbid time) I want to subscribe to Iovino’s (2010:54) question: “How might the idea of Otherness (an Otherness more radical than the socially constructed one) play a role in this ‘discourse on the human’, an implicit – and yet essential – concept in ecological culture?”

Ecocriticism supports the premises of co-presence and interdependence with regard to the human and nonhuman rather than ideas about a demarcated duality. Iovino (2010:54) posits, “[W]e see reality as a system of co-existing entities, one that does not require, by principle, a hierarchical organization.” Die troebel tyd lends itself to an investigation into the replacement of the dualistic view of human experience versus “other” or “peripheral” life forms with broader ideas with regard to the differences the concept of human per se accommodates.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1c1125d165
2019-12-01
2020-09-27

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error