1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Perseptuele vaardigheid, konsepvorming en die uitvoerende funksie van die brein in die preprimêreonderwyspraktyk – ’n ondersoekende studie

Volume 16 Number 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die swak leesprestasie van Suid-Afrikaanse kinders bly ’n bekommernis vir opvoeders.1 Uit die navorsing wat ons oor die afgelope aantal jare gedoen het, het ons tot die slotsom gekom dat perseptuele vaardighede, konsepvorming en die uitvoerende funksie van die brein ’n belangrike rol speel in die bemeestering van leesvaardigheid. Die voorskoolse fase is ’n belangrike tydperk in die lewe van die klein kind vir die ontwikkeling van hierdie vaardighede. In hierdie artikel is hierdie vaardighede teoreties bekyk en in verband gebring met ’n aantal aktiwiteite om die toepaslikheid van die aktiwiteite vir die ontwikkeling van hierdie aspekte by die voorskoolse kind te ondersoek. Die vraag onderliggend aan dié navorsing is of die aktiwiteite wat deur ons vir voorskoolse kinders in die praktyk voorgestel is, wel daarop gerig is om die genoemde drie vaardighede te bevorder. In ’n ondersoekende studie is ’n gemengde navorsingsmetode gebruik om hierdie navorsingsvraag te beantwoord. Die metode sluit ’n vraelys sowel as die Delphi-tegniek2 vir die evaluering van die aktiwiteite in. Die vraelys is by ’n werkswinkel voltooi en die evalueringslys vir die toepaslikheid van die aktiwiteite, is aan ’n aantal kundiges voorgelê vir beoordeling. Die meeste werkswinkelgangers wat die vraelys voltooi het, was nie bewus van die uitvoerende funksie van die brein en die rol daarvan in konsepvorming nie. Die kundiges wat die voorgestelde aktiwiteite geëvalueer het, was dit met ons eens oor die toepaslikheid van die aktiwiteite vir die verwerwing van perseptuele vaardighede, konsepte en die uitvoerende funksie van die brein.

Perceptual skills, concept formation and the executive function of the brain at preprimary level – an exploratory study

Perceptual skills, concept formation and the executive function of the brain have an important role in the mastering of learning and reading skills (Cartwright 2012; Andrich, Hill and Steenkamp 2015; De Witt and Lessing 2018a). These skills are not inherent to a person and the acquisition of the essential aspects already takes place at preschool stage (Anderson 2002; Kovács and Mehler 2009; Cartwright 2012). Mastering of these skills enhances the possibility for successful reading at entry level of formal schooling (Nicolopoulou 2010; Education and Training 2019) and should therefore be the focus in preschool activities. The role of these skills in a number of activities for preschoolers is reflected in the study. The aim of the research is embedded in the research question: To what extent do our proposed activities for preschoolers enhance the perceptual skills, concept development and the executive function of the brain?

For the purpose of this research perceptual skills are defined as the result of the process of extracting and organising information – giving meaning to what we see or hear. Meaningful reading requires different perceptual skills, including figure background discrimination, perception of form, sequence, analysis, synthesis, association and memory. Meaning of the reading passage is acquired only when the child has acquired the applicable concepts (Andrich, Hill and Steenkamp 2015; De Witt and Lessing 2018a).

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1c27ffc502
2019-12-01
2020-09-29

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error