1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Goederevervoermarksegmente wat potensieel winsgewend deur spoorvervoer bedien kan word - oorspronklike navorsing

Volume 38 Number 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Hierdie oorsigartikel bied ’n uiteensetting van goederevervoermarksegmente wat potensieel winsgewend deur spoorvervoer bedien kan word. Die werkwyse word beskryf waarvolgens die marksegmentering wat vir die studie tersaaklik is, uitgevoer
is. Ten aanvang word ondersoek watter vraagvereistes goedereversenders uit ’n doeltreffendheidsoogpunt aan ’n vervoerdiens stel. Dan word die ekonomiese kenmerke van die onderskeie goederevervoermodusse ondersoek om te bepaal watter kenmerke uit ’n kostedoelmatigheidsoogpunt by die aanbod van ’n vervoerdiens bepalend is. Uit hierdie vraag-en-aanbod-oorwegings is ’n sintese van die vyf modale segmente van die goederevervoermark opgestel, naamlik lug-, pad-, spoor-, pypleiding- en skeepsvervoer. Binne die modale spoorgoederevervoermark in die besonder word ses potensieel winsgewende subsegmente geïdentifiseer. Hierdie subsegmente word bepreek aan die hand van die volgende vier kenmerke wat elkeen tipeer: (1) soort treine aangewend, (2) soort trokke benut, (3) soort eindpunte gebruik en (4) soort goedere vervoer. Die geïdentifiseerde subsegmente van die spoorgoederevervoermark is soos volg: (1) losmaatgoederevervoer, (2) grootmaatvervoer van (a) mynbouprodukte, (b) vloeistowwe en (c) graan; (3) op-enafrydienste en (4) standaard- intermodale houervervoer.

Freight transport market segments that can potentially be served profitably by rail transport: This review article gives details of freight transport market segments that can potentially be served profitably by rail transport. The methodology followed to segment the freight transport market for the purpose of the investigation is explained. First, shippers’ demand requirements for a transport service from an effectiveness viewpoint are identified. Then the economic features of the different freight transport modes that are pertinent in a transport service from an efficiency point of view are identified. Based on these demand and supply considerations, a synthesis is made of the five modal segments of the freight transport market, namely air, road, rail, pipeline and ship transport. In the modal rail freight transport market specifically, six potentially profitable subsegments are identified. These subsegments are discussed in terms of the following four features that typify each one: (1) train types operated, (2) wagon types used, (3) terminal facility types employed and (4) type of goods conveyed. The following subsegments are identified: (1) break-bulk freight transport, (2) bulk transport of (a) mining products, (b) liquids and (c) grain; (3) rollon/roll-off freight transport and (4) standard intermodal container transport.


Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-1c9622b9e2
2020-04-22
2020-07-05

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error