1887

n South African Journal of Business Management - Cognitive socialization : a model for cross-cultural education programmes

Volume 17 Number 4
  • ISSN : 2078-5585

Abstract

In recent years many white-dominated organizations have attempted to encourage the development of black potential through special black advancement programmes. The concept of black advancement is contrasted with Africanization, the aim of which would be that blacks should plan and administer education programmes. Often black advancement programmes are based on a systems approach in which needs are identified, objectives set and regular tests administered. It Is assumed that when objectives have been met, the participant is in a position to compete equally with his white counterpart. Often, however, subsequent performance has been disappointing, particularly to sponsors. In this article an approach of cognitive socialization is proposed which takes the student beyond the objectives set and encourages an outcome of quality. The research on which this article is based was undertaken at the University of the Witwatersrand with students in the Undergraduate Cadet Scheme who planned a career in commerce.

Die afgelope jare het bale blankgedomineerde organlsasies 'n poging aangewend om die ontwikkeling van swart potensiaal deur middel van spesiale programme ter bevordering van swartes aan te moedlg. Die konsep van swart vooruitgang word gekontrasteer met afrikanlsering waarvan die doel is dat opvoedkundige programme deur swartes beplan en geadministreer word. Bevorderingsprogramme vir swartes word dikwels op 'n sisteembenadering gebaseer waarin behoeftes geidentifiseer, doelwitte gestel en gereelde toetse gedoen word. Daar word aanvaar dat wanneer die doelwitte bereik is, die deelnemer in 'n posisie is om op 'n gelyke grondslag met sy blanke eweknie mee te ding. Die daaropvolgende prestasie is egter dikwels teleurstellend, veral vir die borge. In hierdie artikel word 'n benadering van kognitiewe sosialisasie voorgestel wat die student verder sal laat vorder as die doelwltte wat gestel word en 'n resultaat van gehalte aanmoedlg. Die navorsing waarop hierdie artikel gebaseer Is, is aan die Universiteit van die Witwatersrand ondemeem met studente in die Voorgraadse Kadetskema wat beplan om 'n loopbaan in die Handel te volg.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-64d7194f3
1986-12-01
2020-06-05

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error