1887

n South African Journal of Business Management - An empirical evaluation of the use of video films in training : a behaviouristic analysis

Volume 18 Number 3
  • ISSN : 2078-5585

Abstract

Considerable organizational resources are expended annually on training, yet little empirical research is undertaken to investigate the problem of transfer of training to the workplace. Video films are an integral part of many training courses and 1t 1s critical to evaluate the efficacy of such films in developing the intended skills. Within the operant behaviouristic perspective, an ABAB reversal experiment was conducted during four business game periods of a training course. The experimental objective was to assess the impact of the principles presented in a training film on the decision-making behaviour of six managers from an engineering research/ production facility. A cue-board summarizing the decision-making principles presented in the film was unobtrusively introduced during the two 'B' phases of the experiment. Frequencies of the target behaviour were recorded by two independent raters across all consecutive 'A' and 'B' experimental phases. No functional relationship was found between the use of the decision-making principles and the introduction of the cue-board. In other words, despite the use of a cue-board to prompt decision-making behaviour, no transfer of training from the video-film to the analogue working environment of the business game was observed. Some implications of these results for employing video films in training are discussed.

Alhoewel daar jaarliks 'n aansienlike hoeveelheid organisasiebronne aan opleiding spandeer word, word daar min empiriese navorsing onderneem om die probleem van oordrag van opleiding na die werkplek te ondersoek. Videofilms vorm 'n integrate deel van vele opleidingskursusse en die evaluering van die gebruikswaarde van sodanige films in die ontwikkeling van die beoogde vaardighede is van kritiese belang. 'n ABAB omkeringseksperiment is, binne die operante behaviouristiese perspektief, tydens vier besigheidspelperiodes van 'n opleidingskursus uitgevoer. Die eksperimentele doelwit was die bepaling van die impak van die beginsels, wat in 'n opleidingsfilm aangebied is, op die besluitnemingsgedrag van die ses bestuurders van 'n ingenieurs- navorsings/produksie-fasiliteit. 'n Sleutelbord, wat die besluitnemingsbeginsels wat in die film aangebied is bevat, is onopsigtelik bekendgestel tydens die twee 'B'-fases van die eksperiment. Twee onafhanklike waarnemers is gebruik om die frekwensie van die teikengedrag op te neem regdeur al die opeenvolgende 'A'-en 'B'-eksperimentele fases. Daar is geen funksionele verband gevind tussen die gebruik van die besluitnemingsbeginsels en die bekenstelling van die sleutelbord nie. Met ander woorde, geen oordraging van opleiding vanaf die videofilm na die analoe werksomgewing van die besigheidspel is waargeneem nie, ongeag die gebruik van 'n sleutelbord om besluitnemingsgedrag aan te spoor. Sommige van die implikasies voortspruitend uit hierdie resultate vir die aanwending van videofilms tydens opleiding, word bespreek.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-660789287
1987-09-01
2020-09-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error