1887

n Lexikos - Polyseme selection, lemma selection and article selection

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

In linguistics, more specifically in the field of lexical semantics, a lot of attention has been given to polysemy and homonymy. The identification of and distinction between polysemy and homonymy should not be regarded as unproblematic. The lexicographic practice has traditional ways of presenting and treating polysemy and homonymy. This paper focuses on approaches in both linguistics and lexicography to polysemy and homonymy. Examples from the lexicographic practice are given. It is then shown that that the traditional lexicographic presentation and treatment of homonymy and polysemy in dictionaries with a text reception function, does not really assist the users adequately in their search to find the appropriate meaning of an unfamiliar linguistic expression. It is shown that different dictionaries often have the same lemma selection but not the same selection of polysemes. It is important that a dictionary should correctly coordinate a meaning and a specific linguistic expression. Consequently, a new approach is suggested for the presentation and treatment of homonymy and polysemy. Negotiating criticism expressed in both linguistics and lexicography, it is proposed that the lexicographic practice, in the case of dictionaries for text reception, should abolish the traditional distinction between homonyms as well as the presentation of the different senses of a polysemous word in a single article. Each meaning, whether the only meaning of a lexical item or one of any number of different senses, should be the only item giving the meaning in an article.

Poliseemseleksie, lemmaseleksie en artikelseleksie.

In die taalkunde en meer spesifiek die leksikale semantiek het polisemie en homonimie reeds heelwat aandag gekry. Die vasstelling van asook onderskeid tussen polisemie en homonimie is nie onproblematies nie. In die leksikografiese praktyk is daar tradisionele maniere waarop polisemie en homonimie aangebied en bewerk word. Hierdie artikel wys op benaderings in sowel die taalkunde as die leksikografie tot homonimie en polisemie. Voorbeelde uit die leksikografiese praktyk word aangebied. Daarna toon hierdie artikel aan dat die tradisionele aanbieding en bewerking van polisemie en homonimie in woordeboeke met teksbegrip as funksie nie werklik die teikengebruiker help in sy/haar soektog na die verklaring van betekenis van 'n onbekende leksikale item nie. Daar word aangetoon dat verskillende woordeboeke dikwels dieselfde lemmakeuse het maar nie dieselfde poliseeemkeuse nie. Dit is belangrik dat 'n woordeboek die korrekte koördinasie van 'n uitdrukking en sy betekenis moet bied. Gevolglik word 'n nuwe benadering in hierdie artikel voorgestel. Na aanleiding van kritiek uit sowel die taalkunde as die leksikografie word voorgestel dat daar in die leksikografiese praktyk, in die geval van woordeboeke vir teksbegrip, afstand gedoen word van die tradisionele onderskeid tussen verskillende homonieme asook van die aanbieding van verskillende polisemiese waardes van 'n woord in een artikel. Elke betekeniswaarde, hetsy die enigste betekenis van 'n uitdrukking hetsy 'n polisemiese waarde, moet die enigste aanduider van betekenis in 'n artikel wees. Daar word geargumenteer ten gunste van 'n fokus op artikelkeuse met lemmakeuse en poliseemkeuse as onderafdelings.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdb3d1966
2017-12-01
2020-04-01

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error