1887

n Lexikos - A computational approach to Zulu verb morphology within the context of lexical semantics

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

The central research question that is addressed in this article is: How can ZulMorph, a finite state morphological analyser for Zulu, be employed to add value to Zulu lexical semantics with specific reference to Zulu verbs? The verb is the most complex word category in Zulu. Due to the agglutinative nature of Zulu morphology, limited information can be computationally extracted from running Zulu text without the support of sufficiently reliable computational mor-phological analysis by means of which the essential meanings of, amongst others, verbs can be exposed. In this article we describe a corpus-based approach to adding the English meaning to Zulu extended verb roots, thereby enhancing ZulMorph as a lexical knowledge base.

'n Rekenaarmatige benadering tot Zoeloe werkwoordmorfologie binne die konteks van leksikale semantiek.

Die sentrale navorsingsvraag wat in hierdie artikel onder die loep kom, is: Hoe kan ZulMorph, 'n eindige toestand morfologiese ont-leder vir Zoeloe, gebruik word om waarde toe te voeg tot Zoeloe leksikale semantiek, met spesi-fieke verwysing na Zoeloe werkwoorde? Die werkwoord is die mees komplekse woordkategorie in Zoeloe. As gevolg van die agglutinerende aard van Zoeloe morfologie kan net beperkte inligting sonder die ondersteuning van voldoende betroubare rekenaarmatige morfologiese analise uit lopende Zoeloe teks onttrek word. Die morfologiese inligting stel essensiële betekenisse van, onder andere, werkwoorde, bloot. In hierdie artikel beskryf ons 'n korpusgebaseerde benadering om die Engelse betekenis aan uitgebreide werkwoordwortels van Zoeloe toe te ken en sodoende ZulMorph as leksikale kennisbasis uit te brei.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdb69406a
2017-12-01
2020-01-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error