1887

n Lexikos - The effectiveness of using a bilingualized dictionary for determining noun countability and article selection

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

This article discusses the use of a bilingualized dictionary, namely Oxford Advanced Learner's English–Chinese Dictionary 8 (OALECD8), by advanced Hong Kong Cantonese ESL learn-ers in the determination of noun countability and associated article use. A homogenous group of 30 English majors in a local university participated in the study, which consisted of a noun countabil-ity and article selection task without and with the use of the dictionary. The results show that although bilingualized dictionaries are useful in helping learners determine noun countability and associated article use, learners often misinterpret dictionary information and model on inappro-priate structures, resulting in article errors and/or wrong countability judgments. Chinese transla-tions are also sometimes sources of errors. The results of the study provide lexicographers with signposts to the selection of noun information to be included in a learner's dictionary. More explicit information about noun countability and related article use should be provided in a more user-friendly arrangement. ESL teachers are also advised to engage advanced learners in analyses uncovering the different syntactic requirements of equivalent vocabulary items in the target and source languages when using a bilingualized dictionary.

Die effektiwiteit van die gebruik van verklarende woordeboeke met 'n tweetalige dimensie om substantiewe se telbaarheid en lidwoordseleksie te bepaal.

Hierdie artikel bespreek die gebruik van 'n verklarende woordeboek met vertalings ("bilingualized dictionary"), naamlik die Oxford Advanced Learner's English–Chinese Dictionary 8 (OALECD8), deur gevorderde Hongkongse Kantonnese EVT-leerders vir die bepaling van die telbaarheid van substantiewe en die gepaardgaande lidwoordgebruik. 'n Homogene groep van 30 studente met Engels as hoofvak by 'n plaaslike universiteit het aan die studie deelgeneem, wat uit 'n taak bestaan het waar die telbaarheid van substantiewe bepaal en lidwoorde geselekteer moes word sonder en met die gebruik van 'n woordeboek. Die resultate toon dat, hoewel 'n verklarende woordeboek met vertalings nuttig is om leerders te help om die telbaarheid van substantiewe en die gepaardgaande lidwoorde te bepaal, leerders dikwels woordeboekinligting verkeerd interpreteer en op onvanpaste strukture baseer, wat tot lidwoordfoute en/of verkeerde besluite ten opsigte van telbaarheid lei. Chinese vertalings is ook soms die oorsaak van foute. Die resultate van die studie verskaf aanwysings aan leksikograwe vir die seleksie van inligting oor substantiewe wat in 'n aanleerderswoordeboek ingesluit behoort te word. Meer eksplisiete inligting oor die telbaarheid van substantiewe en die verwante gebruik van lidwoorde behoort in 'n meer gebruikersvriendelike ontwerp voorsien te word. EVT-onderwysers word ook aangeraai om gevorderde leerders analises te laat doen wat die verskillende sintaktiese vereistes van ekwivalente woordeskatitems in die doel- en die brontale ontbloot wanneer 'n verklarende woordeboek met vertalings gebruik word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdb6d8878
2017-12-01
2019-05-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error