1887

n Lexikos - "Minimum input, maximum output, indeed!" Teaching collocations through collocation dictionary skills development

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

This study examined the teachability of collocations through cultivating EFL learners' collocation dictionary skills. Fifty-nine EFL college students participated in the study, and they received two 75-minute instructions between pre- and post-tests: one on the definition of colloca-tion and its importance, and the other on the skill of looking up collocational information in the Naver Dictionary — an English–Korean online dictionary. During the second instruction, the stu-dents were trained to consult the dictionary for collocation production in the order of node word selection, word sense distinction, collocate type location, and feasible collocate identification. A comparison of collocation production test scores through a paired-samples t-test indicated that teaching collocation dictionary skills substantially improves learners' ability to produce natural collocations regardless of proficiency differences. In addition, the survey data collected at the end of the semester suggested that the participants perceive the instruction as necessary and helpful in gaining collocational competence and that their dictionary consultation behaviors have changed after receiving the instruction. Equipping EFL learners with collocation dictionary skills was also found to help them raise a sense of learner autonomy.

"Sowaar minimum inset, maksimum uitset!" Die onderrig van kollokasies deur woordeboekvaardigheidsontwikkeling ten opsigte van kollokasies.

Hierdie studie het die moontlikheid ondersoek om kollokasies te onderrig deur EVT-leerders se woordeboekvaardighede te ontwikkel ten opsigte van kollokasies. Nege-en-vyftig EVT-kollegestudente het aan die studie deelgeneem. Hulle het twee opleidingsessies van 75 minute elk tussen die aanvanklike en uiteindelike toetse ontvang: een oor die definisie van die kollokasie en sy belangrikheid, en die ander oor die vaardigheid om kollokasionele inligting in die Naver Woordeboek — 'n Engels–Koreaanse aanlyn woordeboek — op te soek. Tydens die tweede opleidingsessie is die studente opgelei om die woordeboek te raadpleeg vir die produksie van kollokasies in die volgorde van noduswoordseleksie, betekenisonderskeiding, die opsoek van kollokasiesoorte, en die identifisering van werkbare kollokasies. 'n Vergelyking van die resultate vir kollokasieproduksie deur 'n t-toets vir gepaarde steekproewe het getoon dat die onderrig van woordeboekvaardighede ten opsigte van kollokasies die leerders se vermoë om natuurlike kollokasies te produseer aansienlik verbeter het ondanks vaardigheidsverskille. Daarbenewens het die ondersoekdata wat aan die einde van die semester ingesamel is, daarop gedui dat die deelnemers die opleiding as noodsaaklik en nuttig beskou het om kollokasionele bevoegdheid te verwerf en dat hulle manier om woordeboeke te raadpleeg ná die opleiding verander het. Daar is bevind dat die toerus van EVT-leerders met woordeboekvaardighede ten opsigte van kollokasies help om 'n gevoel van selfstandigheid by leerders te wek.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdb91dc81
2017-12-01
2020-01-23

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error