1887

n Lexikos - Approaches to the treatment of zero equivalence in a bilingual dictionary

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

The article discusses the treatment of zero equivalence in an English–Slovene dictionary (ESD). The absence of equivalents in the TL is marked by two symbols: Ø (a complete absence of any equivalent) and # (equivalence at the level of the entire message rather than at word level). Sixty-five lemmata in the ESD contain a slashed zero, a hash or both, but one and the same entry can contain more than one symbol. Detailed results are presented by parts of speech of the lemmata, starting with a numerical analysis, which is followed by analysis of the content of illustrative examples. Then follows a detailed discussion of lemmata expressing pragmatic meaning in the SL, lemmata with lexico-grammatical, grammatical and lexical differences between the SL and the TL as well as lemmata with a number of SL senses included under one sense in the ESD. In the ESD, the problem of zero equivalence is mostly solved by the inclusion of translated examples of use. Another method employed in the ESD is the use of short descriptions of the function of the lemma or one of its senses. In this way, a more successful and thorough retrieval of information can be achieved with every look-up.

Benaderings tot die hantering van zero-ekwivalensie in 'n tweetalige woordeboek.

Die hantering van zero-ekwivalensie in 'n Engels–Sloveense woordeboek (ESD) word in hierdie artikel bespreek. Die afwesigheid van ekwivalente in die doeltaal (DT) word aangedui deur twee simbole: Ø ('n totale afwesigheid van enige ekwivalent) en # (ekwivalensie op die vlak van die volle boodskap eerder as op die vlak van 'n woord). Vyf-en-sestig lemmas in die ESD bevat 'n nul met 'n skuinsstreep daardeur, 'n hutsmerker of albei, maar een inskrywing kan meer as een simbool bevat. Die resultate word uitvoerig voorgehou volgens die woordsoort van die lemmas, en begin met 'n syferkundige ontleding, gevolg deur 'n ontleding van die inhoud van die toeligtende voorbeelde. Daarna volg 'n gedetailleerde bespreking van lemmas wat 'n pragmatiese betekenis uitdruk in die BT, lemmas met leksiko-grammatikale, grammatikale en leksikale verskille tussen die BT en die DT, sowel as lemmas met 'n aantal BT-betekenisse gegroepeer onder een betekenisonderskeiding in die ESD. Die probleem van zero-ekwivalensie word meestal in die ESD opgelos deur die insluiting van vertaalde gebruiksvoorbeelde. 'n Ander metode wat in die ESD gebruik word, is die gebruik van kort beskrywings van die lemma se funksie of van een van sy betekenisse. Op hierdie manier kan 'n meer suksesvolle en deeglike onttrekking van inligting gedoen word tydens elke opsoeksessie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdf8c17a0
2017-12-01
2019-05-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error