1887

n Lexikos - Representing the cultural dimension of meaning in learner's dictionaries - from the perspective of chinese EFL learners in l2 reception

Volume 27 Number 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039

Abstract

Meaning in dictionaries ranks as the most frequent data type consulted by language learners. An extensive range of devices have been developed to represent the meaning of lexical items in learner's dictionaries. Starting from interpreting foreign language learners' lexicographic needs in specific user situations, this paper aims to examine the implications of customizing defini-tions from the cultural perspective with specific reference to Chinese learners of English. The pur-pose of this paper is three-fold: i) to understand the status quo of the lexicographic practice of Eng-lish learner's dictionaries in terms of representing the cultural dimension of a lexical item; ii) to interpret the impacts of foreign language learners' language and cultural background on their lexi-cographic needs in terms of cultural aspects in L2 reception; iii) to address the identified problems with present lexicographic practices through model articles. It is expected that the findings in this paper can shed some light on interpreting other ethnic groups of learners' lexicographic needs in different situations and contribute to improving the services of learner's dictionaries in the future as well.

Die weergee van die kulturele dimensie van betekenis in aanleerderswoordeboeke - uit die oogpunt van Chinese EVT-leerders in L2-resepsie.

Betekenis in woordeboeke word beskou as die mees frekwente datasoort wat deur taalaanleerders opgesoek word. 'n Omvattende reeks hulpmiddels is ontwikkel om die betekenis van leksikale items in aanleerderswoordeboeke weer te gee. Hierdie artikel begin by die interpretasie van vreemdetaalleerders se leksikografiese behoeftes in spesifieke gebruikersituasies en beoog om die implikasies van die pasmaking van definisies uit 'n kulturele perspektief te ondersoek met spesifieke verwysing na Chinese aanleerders van Engels. Die doel van hierdie artikel is drievoudig: i) om die status quo van die leksikografiese praktyk van Engelse aanleerderswoordeboeke te verstaan ten opsigte van die weergee van die kulturele dimensie van 'n leksikale item; ii) om die uitwerking van vreemdetaalleerders se taalkundige en kulturele agtergrond op hul leksikografiese behoeftes te interpreteer ten opsigte van kulturele aspekte by L2-resepsie; iii) om die geïdentifiseerde probleme met die huidige leksikografiese praktyke deur modelartikels aan te spreek. Daar word verwag dat die bevindinge in hierdie artikel lig sou kon werp op die interpretasie van aanleerders uit ander etniese groepe se leksikografiese behoeftes in verskillende situasies en ook 'n bydrae sou kon lewer tot die verbetering van die bruikbaarheid van toekomstige aanleerderswoordeboeke.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/journal/10520/EJC-bdfacbe0c
2017-12-01
2019-07-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error