1887

Tydskrif vir Geesteswetenskappeimage of Tydskrif vir Geesteswetenskappe
ISSN: 0041-4751

Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsing en oorsigartikels in die teologie, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings.

Latest Articles

Cover image Placeholder
ISSN: 0041-4751

© Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error