1887

n Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif - Termination of employment contracts by operation of law - bypassing the unfair dismissal provisions of the labour relations act

Volume 17, Issue 1
  • ISSN : 1016-4359
  • E-ISSN: 1996-2193
USD

 

Abstract

Die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 beskerm werknemers teen onbillike ontslag. Kragtens artikel 186(1)(a) beteken ontslag dat '''n werkgewer 'n dienskontrak met of sonder kennisgewing beëindig het''. Om binne die bestek van hierdie bepaling te val en die beskerming wat deur die Wet op Arbeidsverhoudinge gebied word te geniet, moet 'n werknemer bewys dat 'n uitdruklike handeling van die kant van die werkgewer die beëindiging van die dienskontrak tot gevolg gehad het. Die bewyslas verskuif dan na die werkgewer om te bewys dat die ontslag inhoudelik sowel as prosessueel billik was, by gebrek waaraan die werknemer geregtig sal wees op die remedies vervat in artikel 193 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Nie elke beëindiging van 'n dienskontrak kom egter op ontslag neer nie en 'n aantal moontlikhede bestaan waarvolgens 'n dienskontrak regtens beëindig kan word. Outomatiese diensbeëindiging kragtens die Wet op die Staatsdiens 103 van 1994, die Wet op die Indiensneming van Opvoeders 76 van 1998 en die Insolvensiewet 24 van 1936, beëindiging deur tydsverloop in die geval van tydelike kontrakte of deur bereiking van die normale of ooreengekome aftredingsouderdom, of beëindiging as gevolg van onmoontlikheid van prestasie, behels almal vorms van diensbeëindiging wat nie noodwendig op ontslag neerkom nie. Die uitwerking van hierdie outomatiese vorms van diensbeëindiging is dat, mits die voorgeskrewe statutêre of kontraktuele vereistes bevredig word, geen ontslag plaasvind nie en die bepalings in verband met ontslag in die Wet op Arbeidsverhoudinge vermy word. Hierdie artikel ondersoek die reikwydte van dergelike statutêre en kontraktuele vereistes en hul uitwerking op werknemers se aanspraak op beskerming teen onbillike ontslag asook hul grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_slr/17/1/EJC54584
2006-01-01
2018-11-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error