1887

n Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - The temporary expropriation of a use right as interim measure in the South African housing context (part 2)

Volume 2014, Issue 3
  • ISSN : 0257-7747

Abstract


Daar word tans nie aan die grondwetlike bepalings rakende die herverdeling van grond (a 25(5) van die grondwet) en die beskikbaarstelling van gepaste behuising vir huishoudings wat haweloos is (a 26 van die grondwet) genoegsaam uiting gegee nie. Ten einde uiting aan die grondwetlike bepalings te gee, ondersoek die artikel die moontlikheid om wooneenhede in stedelike gebiede te onteien as gepaste middel om haweloses toegang tot eiendom te gee. Huidig word hierdie moontlikheid nie genoegsaam deur die staat ondersoek nie. Lae inkomstegroepe wat tans geen behuising in stedelike gebiede kan vind nie moet volgens onlangse regspraak deur die staat geakkommodeer word deurdat die staat gepaste tydelike behuising beskikbaar moet stel.
Die artikel argumenteer dat die staat eienaars se gebruiksregte van leegstaande geboue sowel as gedeeltes van sekere onlangs gerestoureerde geboue in stedelike gebiede op 'n tydelike basis moet onteien en dat hierdie residensiële eenhede beskikbaar gestel word vir lae-inkomste behuising. Wetgewing sowel as onlangse regspraak deur die konstitusionele hof bevestig die moontlikheid dat die staat eienaars se inhoudsbevoegdhede, en meer spesifiek eienaars se gebruiksregte, kan onteien. Die vraag is dus of hierdie tipe onteiening in die behuisingsraamwerk deur die staat gebruik kan word ten einde residensiële geboue tydelik te bekom vir behuisingsdoeleindes. Die tydelike aard van die onteiening is aantreklik aangesien die staat in sekere gevalle slegs 'n tydelike behuisingsplig het, terwyl die onteiening van eiendomsreg in sy geheel in so geval oorbodig mag wees.
Wetgewers in beide Nederland en Engeland het al gereageer op die sosio-ekonomiese probleem van behuisingstekorte, deur magtiging aan die staat te verleen om geboue tydelik vir behuisingsdoeleindes toe te eien in gevalle waar eienaars geboue nalatig laat leeg staan. Soortgelyke wetgewing bestaan nie in Suid-Afrika nie, maar die tydelike onteiening van eienaars se gebruiksregte kan lei tot 'n resultaat wat analoog is aan die Nederlandse en Engelse jurisdiksies. In Suid-Afrika sal die staat steeds die eienaar moet vergoed vir die finansiële verlies wat hy/sy ly as gevolg van die onteiening. So 'n vergoedingsplig bestaan nie in die Nederlandse en Engelse regstelsels nie aangesien die aard van die regulering op blote ontneming neerkom.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2014/3/EJC156522
2014-01-01
2019-07-16

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error