1887

n Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Application of the housing clause during mortgage foreclosure : a subsidiarity approach to the role of the National Credit Act (part 2)

Volume 2014, Issue 3
  • ISSN : 0257-7747

Abstract


Sedert Hooggeregshofreël 46 gewysig is, mag primêre wonings slegs in eksekusie verkoop word indien 'n regter 'n eksekusiebevel toestaan en slegs nadat alle tersaaklike omstandighede in ag geneem is. Griffiers van die hooggeregshof mag dus nie meer eksekusiebevele by verstek uitreik nie. Voordat verbandskuldenaars se wonings verkoopbaar verklaar mag word, moet 'n diskresie uitgeoefen word, welke besluit gegrond behoort te wees op die vereistes van artikel 26 van die grondwet - die behuisingsklousule.
Hierdie bydrae ondersoek die inhoud van die toets wat artikel 26 vereis vir die geldige verkoop in eksekusie van wonings wat met verbande beswaar is. Ingevolge artikel 36(1) van die grondwet behoort 'n proporsionaliteitstandaard te geld. Oor die algemeen kom dit daarop neer dat wonings slegs in eksekusie verkoop mag word indien daar geen redelike alternatiewe maatreëls beskikbaar is om die bank se sekerheidsregte te handhaaf nie.
Op grond van die saaklike sekerheidsreg in die skuldenaar se woning kan die skuldeiser direk en outomaties daarop aandring om sodanige woning te laat verkoop en in beginsel het die bank dus geen verpligting om eers minder beperkende alternatiewe te oorweeg nie. Die ongekwalifiseerde toepassing van hierdie reël kan egter onder sommige omstandighede nie aan die grondwetlike vereistes van artikel 26 voldoen nie. Dit mag lei tot die verlies van 'n woning ongeag die feit dat geen ondersoek ingestel is om uit te vind of daar redelike alternatiewe beskikbaar is nie. Dit kan dan voorkom asof die gemenereg ontwikkel behoort te word om effek te gee aan die gees, strekking en oogmerke van die behuisingsklousule. Ons argumenteer egter op grond van die subsidiêriteitsbeginsels dat sodanige ontwikkeling van die gemenereg beide onnodig en ontoelaatbaar is aangesien die Nasionale Kredietwet alreeds beskerming en skuldverligting aan huiseienaars beskikbaar stel. Die korrekte toepassing en interpretasie van die Kredietwet se skuldverligtingsmeganismes behoort daartoe te lei dat disproporsionele gevolge vermy sal word en dat skuldenaars se artikel 26-regte nie op onregverdigbare wyses beperk sal word nie.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/ju_tsar/2014/3/EJC156523
2014-01-01
2019-07-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error