1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Die dood van dogma? Calvyn se gebruik van die begrippe en : research article

Volume 71, Issue 1
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


In theological as well as in popular articles it has become customary to refer to "dogma" in a negative context. The trend to report negatively on the role and place of dogma in faith, religion and theology is especially obvious in reflections and studies on the sixteenth century Reformers - in particular John Calvin. There is, however, a conspicuous absence of due allowance for important aspects of the understanding and elucidation of historical texts by most authors, including researchers and journalists. The fact that almost 500 years' history of spiritual trends and philosophical development has already developed between us and the sixteenth century is ignored to a great extent. Concepts are used as if there were no semantic and linguistic development, and this approach leads to superficial evaluation of historical texts and figures.
This article points to the gap in existing research and then investigates the interaction between the concepts "dogma" and "doctrina". It is indicated that a doctrinal treatment of the Word, or even dogmatism, was never an issue in Calvin's thought. In research on Calvin or in translating his work it is important to be aware of the nuances and wide spectrum of possibilities he worked with when using concepts. These aspects should be considered linguistically and hermeneutically. The danger of reading Calvin eclectically, ignoring the genre and historical background, is also indicated in this article.

In sowel teologiese as populêre artikels het dit gebruiklik geword om na "dogma" in 'n negatiewe konteks te verwys. Veral die manier waarop besin word oor die sestiende-eeuse Reformatore (spesifiek Johannes Calvyn), getuig van hierdie neiging om negatief te berig oor die rol en plek van die sogenaamde dogma in geloof, godsdiens en teologie. Dit is egter opvallend dat die meeste skrywers (navorsers sowel as joernaliste) belangrike deurslaggewende aspekte vir die verstaan en verklaring van historiese tekste nie genoegsaam verreken nie. Dat daar reeds byna 500 jare se geskiedenis van geestestrominge en filosofiese ontwikkeling tussen ons en die sestiende eeu lê, word grootliks verontagsaam. Met begrippe word omgegaan asof dit nie 'n verskuiwing (semanties, taalkundig, ensovoorts) ondergaan het nie. So 'n benaderings-wyse lei meestal dan ook tot 'n oppervlakkige hantering van historiese tekste en persone.


Hierdie artikel wys op die leemte in bestaande navorsing en gaan dan in op die wisselwerking van die begrippe "dogma" en "doctrina". In die ondersoek word nie net aangetoon dat by Calvyn nie sprake is van 'n doktrinêre omgang met die Woord of van dogmatisme nie, maar word ook daarop gedui hoe belangrik dit is om in navorsing oor of vertaling van Calvyn bewus te wees van die nuanses en die wye spektrum van moontlikhede waarbinne hy begrippe gebruik - aspekte wat taalkundig en hermeneuties in ag geneem behoort te word. Daarmee saam word gewys op die gevaar om Calvyn op 'n eklektiese manier te lees en genre en historiese samehang te ignoreer.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/71/1/EJC59243
2006-01-01
2018-09-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error