1887

n Lexikos - The ideology of the perfect dictionary : how efficient can a dictionary be?

Volume 18, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Woordeboeke het noodsaaklike werktuie van die moderne wêreld geword. Nie alleen het woordeboekverkope dramaties vermeerder nie, maar die verskeidenheid woordeboeke en die wedywering tussen redakteurs is ook aansienlik aan die toeneem. Eentalige woordeboeke trek moedertaalsprekers om verskeie redes aan. Sommige wil die subtiliteite van hul eie taal bemeester, ander wil die "standaard"-taal en 'n "ideologies" polities korrekte variëteit sonder gemeensame uitdrukkings praat, vandaar die uiters belangrike rol wat styletikette speel. Daarbenewens hou 'n groot aantal woordentoesiaste van taaleiesoortighede, argaïsmes en ander oorblyfsels uit die verlede wat in woordeboeke bewaar word. Is die konsep van 'n volmaakte woordeboek 'n realiteit of 'n ideaal? Daar is geen volmaakte student nie. Taalaanleerders vir wie woordeboeke van groot belang is, soek gebruikersvriendelike gegewens wat sowel hul vlotheid in as hul verstaan van die doeltaal sal verbeter, en aangeleerde leksis in hul langtermyngeheue vaslê. Leksikograwe, in hul soeke na volmaaktheid en ooreenkomstig gebruikers se wense, is voortdurend besig om te vernuwe en elke woordeboek hoop om 'n baken in die leksikografie en tweedetaalverwerwing te word. Hierdie artikel wil kyk na die manier waarop woordeboeke ontwikkel het en die jongste generasie rekenaargebaseerde woordeboeke beoordeel sowel as moontlike ontwikkelinge beskou wat sal bydra tot die samestelling van toekomstige woordeboeke.

Dictionaries have become essential tools of the modern world. Not only have dictionary sales dramatically increased, but the variety of dictionaries and the competition between editors are also very much on the rise. Monolingual dictionaries attract native speakers for several reasons. Some wish to capture the subtleties of their own language, others to speak the 'standard' language, and an 'ideologically' politically correct variety devoid of colloquialisms, hence the crucial role played by style labels. Furthermore, a large number of word enthusiasts enjoy linguistic curiosities, archaisms and other vestiges from the past conserved in dictionaries. Is the concept of a perfect dictionary a reality or an ideal? There is no perfect student. Language learners, for whom dictionaries are of great importance, seek user-friendly material which will improve both their fluency in and understanding of the target language, and embed acquired lexis in their long-term memory. Lexicographers, in their search for perfection and in compliance with users' wishes, are constantly innovating, and every dictionary hopes to become a landmark in lexicography and in second language acquisition. This article aims to look at the way dictionaries have evolved and assess the latest generation of computer-based dictionaries, as well as consider possible developments which will contribute to the compilation of future dictionaries.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/18/1/EJC60640
2008-01-01
2018-10-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error