1887

n Lexikos - Differences in the inclusion and treatment of terminology in OALD3, OALD4 and OALD8

Volume 23, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

This article deals with the inclusion and treatment of scientific and technical vocabulary in the third, fourth and eighth editions of . The comparison of these editions is based on a random sample of 50 pages from OALD8 from the lemma to . The same lemma range was also studied in OALD3 and OALD4. First, different ways of indicating terminology were identified: i.e., subject-field labels, definitions and short cuts. Then all the lemmata or their senses marked with a subject-field label were found and a list of all subject-field labels used in this lemma range was compiled to see similarities and differences between individual editions. The comparison showed that the number of subject-field labels in all three editions is almost identical, but the subject-field labels differ from edition to edition. The issue of overly specific labels (e.g., 'anatomy', 'phonetics') and labels that are too broad (e.g., 'science', 'technical') is addressed. The next part of the article is devoted to the changes in the treatment of LSP lexical items in these three editions of OALD, from missing labels to changes in labels and ways of indicating terminology by means of definitions and/or short cuts. The conclusion suggests improvements in the subject-field labels themselves, a more consistent way of including subject-field labels even when the definitions indicate the subject field and an improved use of short cuts when the reference is to a certain subject field.


Hierdie artikel gaan oor die insluiting en behandeling van wetenskaplike en tegniese woordeskat in die derde, vierde en agste uitgawes van . Die vergelyking van hierdie uitgawes is gebaseer op 'n willekeurige steekproef van 50 bladsye van OALD8 vanaf die lemma tot . Dieselfde lemmareeks is ook in OALD3 en OALD4 ondersoek. Eerstens is verskillende maniere van die aanduiding van terminologie vasgestel: d.i. onderwerpsveldetikette, definisies en kortpaaie. Daarna is al die lemmas of hul betekenisse wat met 'n onderwerpsveldetiket gemerk is, opgespoor en 'n lys van al die onderwerpsveldetikette wat in hierdie lemmareeks gebruik is, opgestel sodat ooreenkomste en verskille tussen die verskeie uitgawes bepaal kan word. Die vergelyking het getoon dat die aantal onderwerpsveldetikette in aldrie uitgawes amper eenders is, maar die onderwerpsveldetikette verskil van uitgawe tot uitgawe. Die kwessie van oordrewe spesifieke etikette (bv. 'anatomy', 'phonetics') en etikette wat te breed is (bv. 'science', 'technical') word behandel. Die volgende deel van die artikel word gewy aan die veranderinge in die behandeling van TSD-leksikale items in hierdie drie uitgawes van OALD, vanaf ontbrekende etikette tot veranderinge in etikette en maniere van aanduiding van terminologie deur middel van definisies en/of kortpaaie. Die slot stel verbeteringe in die onderwerpsveldetikette self voor, 'n konsekwenter manier om onderwerpsveldetikette in te sluit selfs wanneer die definisies die onderwerpsveld aandui en 'n verbeterde gebruik van kortpaaie wanneer die verwysing na 'n spesifieke onderwerpsveld is.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/23/1/EJC146563
2013-01-01
2018-10-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error