1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Ontgroeningspraktyke in uitgesoekte Vrystaatse hoërskole en skoolkoshuise : 'n verkennende studie : geesteswetenskappe

Volume 11, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Ontgroeningspraktyke by Suid-Afrikaanse onderwysinstellings is in stryd met die en die Suid-Afrikaanse Grondwet. Uit mediaberigte, asook beperkte navorsing oor die onderwerp binne 'n Suid-Afrikaanse konteks, wil dit egter voorkom asof ontgroening hier te lande algemeen voorkom. Die doel van hierdie artikel is om verslag te lewer oor 'n verkennende tweefase-ondersoek oor ontgroeningspraktyke en -beleide by uitgesoekte Vrystaatse hoërskole en skoolkoshuise. Twee teorieë, naamlik dat ontgroening tot groepsolidariteit lei en dat ontgroening 'n vergestalting van oorheersing is, onderlê die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is. Tydens die eerste fase van die ondersoek is kwantitatiewe en kwalitatiewe data met behulp van 'n selfontwerpte vraelys ingesamel. Leerder-deelnemers (214) verbonde aan vyf hoërskole is met behulp van doelmatige, gerieflikheidsteekproeftrekking geïdentifiseer. Tydens die tweede fase van die ondersoek is onderhoude met twee departementshoofde gevoer. Die navorsingsresultate toon dat ontgroeningspraktyke 'n algemene verskynsel by die skole en skoolkoshuise wat aan die navorsingsondersoek deelgeneem het, is. Nuwelinge is voor en na skool en tydens pouses en sport- en kultuurbyeenkomste aan lawwe en onskuldige, maar ook aan fisies en emosioneel afbrekende en selfs gevaarlike ontgroeningspraktyke, onderwerp. Ten spyte van die algemene voorkoms van ontgroeningspraktyke is bevind dat die leerders tydens ontgroening nóg onbeskermd nóg negatief teenoor ontgroening as sodanig staan. Die ondersoek identifiseer redes vir die aanvaarding, instandhouding en selfs goedkeuring van ontgroeningspraktyke. Die algemene voorkoms van ontgroening by die skole wat aan die ondersoek deelgeneem het, impliseer dat grondwetlike beginsels, asook beleidsdokumente wat ontgroening verbied, nie by hierdie skole uitgeleef en gerespekteer word nie. Aanbevelings om ontgroeningspraktyke teen te werk word gedoen.


The age-old custom to welcome new members to a specific group, sports team, school, college, university, residence and/or gang through the use of initiation practices is often seen as an acceptable practice in South African schools and school hostels. Reports in the media and research indicate that teachers, and sometimes even principals, are aware of school initiation practices and/or take part in them. This happens despite the fact that teachers act in and therefore have a responsibility to ensure the safety of learners entrusted to their care. Initiation practices in South African institutions of education are, furthermore, in conflict with the (2002), the South African Schools Act (RSA 1996a), the Constitution of South Africa (RSA 1996b) and the (RSA 2001). It is against this background that the aim of this article is to explore initiation practices and the application of the anti-initiation policy (RSA 2002) by means of an empirical study regarding initiation practices and the application of the anti-initiation policy (RSA 2002) in selected Free State secondary schools and school hostels. Through this study our aim is to answer the following two questions: (1) What are the perceptions and experiences of learners regarding initiation? (2) What are the perceptions of departmental heads regarding initiation? Although there are many other role-players in education this study focuses only on departmental heads. In a search for answers to these questions the following will be investigated: learners' lived experiences of schools and hostels as safe environments; the nature and scope of initiation practices at selected schools and school hostels; and the insights of learner-participants regarding the policies regulating initiation at their schools. Qualitative data was used to enhance the results and illuminate the insights by departmental heads regarding this issue.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/11/3/EJC164199
2014-12-01
2018-10-16

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error